De praktijk leert ons de aanwezigheid van een nieuwe tendens bij het werken met personen met een verstandelijke beperking. Waar vroeger de therapeuten, begeleiding en familie beslissingen overnamen, merken we dat de persoon met een verstandelijke beperking de regie meer in eigen handen (wil) nemen.

Dit heeft uiteraard gevolgen voor de werking in de praktijk. Nieuwe initiatieven en ondersteunende diensten melden zich aan, zoals de persoonsvolgende financiering (PVF) en de diensten ondersteuningsplanning (DOP). Zij ondersteunen de cliënt in dit complexe verhaal van hun eigen regie.  

Naast de nieuwe initiatieven verandert ook de werking van de therapeut. We komen naast de cliënt (en zijn omgeving) te staan, en bouwen nieuwe creatieve initiatieven uit om op hun vraag in te gaan.  

Tijdens deze studiedag willen wij jullie hierin inspireren. Enerzijds wordt er, tijdens een plenair gedeelte, dieper ingegaan op de werking van de ondersteunende diensten, en hoe deze een aanvulling kunnen zijn op de bestaande werking. Anderzijds focussen de workshops hoofdzakelijk op praktische voorbeelden en toepassingen om cliëntgericht te werken bij personen met een verstandelijke beperking. Klik hier voor een overzicht van de workshops.

Wij richten ons tijdens deze studiedag op hulpverleners die werken met personen met een verstandelijke beperking.

 

Programma

8.30 uur Onthaal
9.00 uur Verwelkoming
9.10 uur Jouw plan, daar gaan we samen voor! Werking Dienst Ondersteuningsplanning (D.O.P.)
Geert D’haene (D.O.P. West-Vlaanderen)

Perspectief 2020 en Persoonsvolgende Financiering betekenen zowel een visie als systeemshift binnen de sector personen met een beperking. Van bij de fase van de vraagverheldering betekent dit dat de client en zijn netwerk aan het stuur komt (en blijft). Wat is de visie hierachter en wat zijn de verschillende stappen in dit krachtgerichte proces van vraagverheldering? Welke rol is hierin weg gelegd voor de Dienst Ondersteuningsplan en welke gewijzigde  rol spelen hulpverleners (verder) in dit nieuwe verhaal?
10.00 uur Persoonsvolgende financiering ... Wat verandert er voor de cliënt, de hulpverlener en de organisatie?
Johan Timperman (Groep Ubuntu, Zwevegem)

In welke mate heeft de persoonsvolgende financiering een invloed op de kwaliteit van bestaan voor volwassen personen met een verstandelijke beperking? We zoeken hoe we kunnen omgaan met deze veranderingen, een uitdaging!
10.35 uur Pauze
11.00 uur Workshop sessie 1
12.30 uur Middagpauze
13.15 uur Workshop sessie 2
14.45 uur Koffiepauze
15.15 uur Workshop sessie 3
16.45 uur

Einde studiedag