Inhoud

Je leert visie te ontwikkelen op coaching,  mensen uit te dagen tot leren en tot het opnemen van 'gepaste' verantwoordelijkheid, de (eigen) grondhouding te exploreren, structuur te brengen in coachende processen, coachende vaardigheden zoals:

  • exploreren
  • motiverend uitdagen
  • doelgericht vragen stellen
  • waarderen en betrokken confronteren
  • omgaan met weerstand
  • hulpbronnen genereren
  • ...

Doelgroep

Je wil je deskundigheid in ‘coachen van individuen en groepen’ in een werk- of opleidingscontext verhogen.
Je werkt in of voor de gezondheids-, sociale, publieke en profit sector.
Coachen maakt deel uit van je functie als directeur, hogere leidinggevende, stafmedewerker, middenkader ... (teamverantwoordelijke, afdelingshoofd, hoofdverpleegkundige, hoofdopvoeder, ondersteuner vanuit een koepelorganisatie of begeleidingsdienst, … ).
Je bent werkzaam in een opleidingscontext (leerkracht, zorgcoördinator, supervisor, intervisor ...).
Je bereidt je als basismedewerker voor op een coachende functie.
Je dient een werkcontext te hebben waar je kan oefenen met coachen, vb. coachen van een stagiair ...

Lesgevers

An Goeminne

Maatschappelijk assistente opgeleid in het leiden van groepen, systeembenadering, creatieve agogiek, NLP, counseling en coaching en psychogenese. Werkzaam als opleider en organisatieconsultant, zelfstandige praktijk als coach.

Vicky Cauwels

Vicky Cauwels

Sociaal agoge opgeleid in het inspirerend coachen, oplossingsgerichte benadering, expertise en ervaring in leidinggeven. Werkzaam als docent en opleider.