Inhoud

Na deze bijscholing kan je:

  • coachingsvragen doelgericht exploreren.
  • structuur brengen in coachingsgesprekken.
  • waardering doelgericht inzetten bij het coachen.
  • kansen benoemen tot betrokken confronteren in coachingsgesprekken.
  • het effect van coachingsgesprekken op de ondersteuningsbehoeften van de betrokkenen onderzoeken.
  • betrokken confronteren inzetten bij het coachen.
  • naast het exploreren, waarderen en betrokken confronteren ook andere vaardigheden inzetten bij het coachen.
  • illustreren hoe je verandering teweeg hebt gebracht in het denken of handelen van teamleden in functie van het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Programma

In vijf interactieve trainingssessies oefen je met collega’s uit diverse onderwijscontexten verschillende coachende vaardigheden.  Je vertrekt steeds vanuit eigen coachingsvragen en situaties uit de eigen praktijk.  Doorheen de sessies ga je op zoek naar oefenkansen in de eigen onderwijspraktijk en ervaar je er bijgevolg onmiddellijke effecten. 

Doelgroep

Directie, leerkrachten, studenten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, ….