Een sessie van 3 uur op de campus.

In deze sessie maak je kennis met de wettelijke bepalingen rond flexibele leerwegen in het secundair onderwijs. Er komen “good practices” aanbod uit verschillende onderwijsnetten en -vormen. Het nadenken en uitwisselen van de mogelijkheden in jouw eigen onderwijspraktijk en dat van andere deelnemers zorgt voor inspiratie om trajecten in je eigen school vorm te geven.   

Doelgroep

Leerkrachten secundair onderwijs, beleidsondersteuners secundair onderwijs en andere geïnteresseerden vanuit het secundair onderwijs.

Thematische lijn

Excelleren in inclusie en diversiteit

Inhoud

Educatie duurzame ontwikkeling op school.