Meer dan ooit hebben we nood aan medewerkers die in staat zijn balans te houden, mentaal fit te blijven en te gaan voor authenticiteit. We hebben nood aan organisaties die een context creëren waarbinnen individuele talenten zich ontvouwen en zich inzetten ten dienste van teamwork. Bedrijven en organisaties zijn gericht op de toekomst als ze in staat zijn met hart en ziel aan de slag te gaan om de problemen op te lossen die voor ons liggen.

Doelgroep

Dit congres richt zich in het bijzonder naar mensen die graag individuele zorg willen verlenen op het vlak van stresspreventie, burnoutpreventie, re-integratie,… en/of organisaties wensen  te ondersteunen bij het faciliteren van motivatie, veerkracht en persoonlijk leiderschap.

Sprekers

Topexperten laten je op donderdag 16 mei 2019 in Gent kennis maken met 3 unieke evidence-based practices die medewerkers en organisaties de nodige duurzame wendbaarheid geven om met versnelling, digitalisering, automatisatie, onzekerheid,… om te gaan.

  • Björn Prins (Itam) - psycholoog, coach en psychotherapeut
  • Els Van Beveren (Walk Your Talk) - sociologe en docent verbindende leiderschapsstijlen
  • Dr. Hermina Van Coillie (Securex) - doctor in kwantitatieve- en persoonlijkheidspsychologie

Programma

8.30 u Deuren open
9.00 u -9.15 u Opening congresvoorzitter (Freya Roosens - Coördinator Officemanagement Arteveldehogeschool)
9.15 u -9.45 u

Keynote 1: Leadership in uncertainty (Björn Prins)

Investeren in het persoonlijk leiderschap van onze medewerkers en onszelf is vandaag de dag essentieel. Via krachtige evidence based technieken zoals mindfulness based interventions leren we in staat te zijn om op persoonlijk als op interpersoonlijk vlak een context te creëren die inzet op flexibele duurzaamheid.

Tijdens deze sessie maakt u kennis met 4 stappen van het zogenaamde SLOW-agoritme. Deze stappen leert u uit de ratrace te stappen en een duurzame groeihouding te installeren voor uzelf en uw team.

9.45 u-10.15u

Keynote 2 : The art of motivation (Dr. Hermina Van Coillie)

Soms worden we gemotiveerd door externe factoren, zoals beloningssystemen, geld, graden, evaluaties of de mening of goedkeuring van anderen. Maar evenzeer worden we soms gemotiveerd vanuit ons binnenste, door passies, creativiteit, interesses en  nieuwsgierigheid. Wat zorgt ervoor dat u de energie in uzelf en in anderen kan opwekken? En dit op een duurzame manier?

Tijdens deze sessie wordt de zelfdeterminatietheorie toegelicht alsook de praktische toepassing ervan in een werkcontext.

10.15 u-11.15 u

Keuzeworkshops

1. Praktisch aan de slag met de Self Determination Theory (Dr. Hermina Van Coillie)

Deze praktische workshop reikt u vanuit de wetenschappelijke Zelf-Determinatie theorie handvaten om jezelf en anderen te motiveren. Je ontdekt er welke technieken werken en welke dat niet doen. En waarom bepaalde bepaalde interventies eerder demotiverend zullen werken.

2. Your mental start to run begins here (Björn Prins)

Tijdens deze sessie diepen we het eerder aangehaalde SLOW-algoritme verder uit. We gaan aan de slag met 2 oefeningen die enerzijds helpen om de geest tot rust te brengen en anderzijds inzicht brengen in de manier hoe we omgaan met stress. Tijdens deze sessie staat vooral de praktijk op de voorgrond. Na deze sessie kan je oefeningen downloaden om zelf verder aan de slag te gaan.

11.15 u-11.45 u. pauze
11.45 u-12.45 u.

Keuzeworkshops 

1 Kennismaken met Verbindende Communicatie (Els Van Beveren)

Verbindende Communicatie is een intensief bewustwordingsproces dat de ogen en de harten van mensen opent. Wie mensen benadert vanuit empathie en de wil om in verbinding te blijven, slaagt in z’n opzet: gehoord worden zonder weerstand op te roepen. Dankzij oefeningen ontdek je nieuwe aspecten over jezelf en je manier van communiceren. Je kan een nieuwe vorm van communiceren uitproberen en persoonlijke strategieën ontwikkelen.

2. Your mental start to run begins here (Björn Prins)

Tijdens deze sessie diepen we het eerder aangehaalde SLOW-algoritme verder uit. We gaan aan de slag met 2 oefeningen die enerzijds helpen om de geest tot rust te brengen en anderzijds inzicht brengen in de manier hoe we omgaan met stress. Tijdens deze sessie staat vooral de praktijk op de voorgrond. Na deze sessie kan je oefeningen downloaden om zelf verder aan de slag te gaan.

12.45 u Walking lunch & netwerkmoment

 

Inschrijven?

Inschrijven kan hier tot uiterlijk 1 mei 2019. 

Dit congres wordt georganiseerd door ItamArteveldehogeschoolSecurex en Walk Your Talk.