Inhoud

In deze lessenreeks verdiepen we ons in de bredere context van de superdiversiteit in de samenleving. Hoe evolueren migratie, integratie, multi- en interculturaliteit en wat zijn de maatschappelijke gevolgen?  We gaan ook in op de psychologische en sociale aspecten. Hoe is het om op te groeien in een andere cultuur of meertalige omgeving? Hoe ontstaan groepsstereotypen? Welke mentale en sociale mechanismen spelen een rol in een interculturele context?  

We kijken ook naar de huidige situatie van groepen met een migratieachtergrond in Vlaanderen, het beleid van de overheid en relevante initiatieven en ondersteunende organisaties.  Tenslotte bespreken we hoe ondernemingen en voorzieningen interculturele beleidsinitiatieven kunnen nemen. Deze lessenreeks helpt om een eigen visie te ontwikkelen op de kansen en uitdagingen van migratie en integratie, en reikt handvaten aan om er op een constructieve manier mee om te gaan.

Kortom: een boeiende reis doorheen verschillende aspecten van mens en samenleving vanuit een interculturele invalshoek.

Programma

De lessen worden georganiseerd op een aantal vaste donderdagen tussen september en februari. 

  • 01/10: 9.00u – 12.30u
  • 15/10: 9.00u - 12.30u en van 13.30u - 17.00u
  • 12/11: 13.30u - 17.00u
  • 26/11: 13.30u - 17.00u
  • 10/12: 9.00u - 12.30u en van 13.30u - 17.00u

Doelgroep

Elke professional heeft baat bij interculturele comptenties. 

Postgraduaat Intercultureel werken en coachen

Dit is één van de 3 opleidingsonderdelen van het postgraduaat Intercultureel werken en coachen opengezet als lessenreeks. Elke lessenreeks bestaat uit acht halve dagen. Andere lessenreeksen: