Je werkt individueel of in groep als begeleider van kinderen, jongeren of volwassenen? Je ervaart dat het gesproken woord niet altijd het beste communicatiemiddel is om met je doelgroep aan de slag te gaan in functie van verandering? Je gelooft in de meerwaarde die creativiteit kan brengen in jouw begeleidingsaanpak maar je mist de tools? In deze opleiding, voorheen aangeboden door VSPW/Balans,  leer je hoe je creatieve processen vorm kan geven. Kortom, word ook een CR@C !

Doelgroep

Deze vormingsreeks richt zich naar sociaal werkers, opvoeders,  leerkrachten lager of secundair onderwijs, begeleiders van bijzondere doelgroepen, museummedewerkers, vormingswerkers, coaches … eigenlijk iedereen die individueel of in groep op een creatieve manier aan de slag wil gaan met de verlangens en behoeften van zijn/haar doelgroep.


PROGRAMMA

Het volledig traject  omvat 7 modules: een basismodule, een  vervolgmodule, vier media-modules en een intervisiemodule. 

 

MODULES

CR@C - basismodule 'creatief vormgeven'

Ontvouw je eigen creativiteit en ontwikkel creatief agogische sessies.

 • creativiteitsbegrip en - ontwikkeling (zo heb je altijd ideeën)
 • vormgevingsmodel verbinden met inhoudsmodel (zo verbind je vorm aan inhoud)
 • opbouw/opdrachten/organisatie (zo verloopt een sessie vlot en krijg je iedereen mee)
 • veilige onveiligheid (zo daag je de deelnemers veilig uit)

Cr@C vervolgmodule ‘creatief agogische vaardigheden'

 • begeleiderschap (zo ontdekt je jouw kwaliteiten en missie als creatief coach)
 • coachingsvaardigheden in creatieve sessies  (zo leer je de tools om je doelgroep naar effectieve verandering te loodsen via creatieve wegen)
 • het stellen van de juiste vragen (zo leer je creatief werk interpreteren)
 • omgaan met weerstand in je groep (zo houd je je groep in beweging)

Cr@C creatieve mediamodules

 • beeld
 • klank en muziek
 • dans en beweging
 • drama

In de mediamodules binnen de Cr@C-training ligt de focus op het verkennen van hoe je beeld, drama, muziek/klank en beweging kan inzetten in het begeleiden van veranderingsprocessen bij mensen (in groep of individueel). We exploreren de specifieke taal en mogelijkheden van het door jou gekozen creatieve medium en maken vandaar uit samen de vertaalslag naar het werken met (specifieke) doelgroepen. Verwacht geen onderdompeling in alle technische aspecten van beeld of drama of ... maar wel een verkenning van het creatieve medium én de zoektocht naar de inzetbaarheid ervan in het begeleiden van mensen. We werken sterk ervaringsgericht.


Data 2020-2022

 

CR@C - basismodule 'creatief vormgeven' (dOCENT Mike Claeys)

Wordt op 2 tijdstippen ingericht :

 

Reeks 1 (VOLZET !)

 • za 19/09/2020
 • za 17/10/2020
 • za 12/12/2020
 • za 9/01/2021

 

Reeks 2

 • za 23/01/2021
 • za 20/02/2021
 • vrij (!) 23/04/2021
 • za 05/06/2021

 

Cr@C - vervolgmodule ‘agogische vaardigheden' (docent Mike claeys)

Wordt op 2 tijdstippen ingericht :

 

Reeks 1

 • za 16/01/2021
 • za 06/02/2021
 • za 24/04/2021
 • za 08/05/2021

 

Reeks 2

 • za 18/09/2021
 • za 16/10/2021
 • za 13/11/2021
 • za 11/12/2021

 

Creatieve mediamodule - dans en beweging (docent Liesbet Hermans)

 

 • ma 19/10/2020
 • ma 03/05/2021
 • ma 10/05/2021
 • ma 14/06/2021

 

Creatieve mediamodule woord en drama (docent Daisy Walk)

 

 • za 20/03/2021
 • za 15/05/2021
 • za 22/05/2021
 • za 19/06/2021

 

Creatieve media - module Beeld (docent Sara Claes)

 

 • ma 26/04/2021
 • ma 17/05/2021
 • ma 24/05/2021
 • ma 28/06/2021

    

   Creatieve media - module klank en muziek (docent mike claeys)

    

   • ma 20/09/2021
   • ma 18/10/2021
   • ma 15/11/2021
   • ma 13/12/2021

     


    Over de opleiding

    Creatief

    • Je schept samen met je doelgroep meer mogelijkheden om uitdrukking te geven aan belangrijke thema’s (gedachten, gevoelens, verlangens die om aandacht vragen). Je hanteert hiertoe media als klank en muziek, woord en drama, dans en beweging, beeld.

    Agogisch

    • Je maakt je doelgroep bewust van denken, handelen en voelen in de huidige situatie en je beweegt samen naar een voor hen gewenste situatie. Je doelgroep doorloopt hierin een proces dat doelgericht is, in verbinding met zichzelf en hun omgeving.

    We beschikken over ontzettend veel manieren om uitdrukking te geven aan wie we zijn. We kunnen op veelzijdige wijze ‘taal’ geven aan beleving en leven. Cr@cs  ontdekken deze opnieuw (en opnieuw) samen met hun cliënt of doelgroep. We starten waar het evidente stopt waardoor een wereld van mogelijkheden open gaat. Cr@cs zijn onderzoekers en zien een meerwaarde in de verschillen.

    Opzet

    Binnen deze opleiding hanteren we bewust creatieve werkvormen opdat de cliënt veelzijdig kan ontwikkelen. Als Cr@c bied je velerlei mogelijkheden aan waardoor de cliënt zijn ervaringen, zijn keuze- en expressiemogelijkheden kan uitbreiden en verrijken. Via kleuren, lijnen, vormen … via lichaamswerk en beweging … klank en muziek … poëzie en symbolen …, allerlei materialen (waar we de zintuiglijke meerwaarde van herontdekken!) nodigen we de cliënt uit om op een unieke manier vorm te geven aan zichzelf in verbinding met de wereld.

    Deze creatieve competenties kunnen ingezet worden in elke werksetting. De opleiding sluit aan bij je reeds aanwezige deskundigheid en ervaring met je doelgroep. Zij is zeer praktijkgericht. Specifiek aan deze vormingsreeks is het bewust leren verbinden van inhouden (verlangens/behoeften van je doelgroep) aan vorm (via tal van creatieve media). Hierdoor geef je je doelgroep een alternatieve (creatieve) taal om hun leven bewust in beweging te brengen. Ervaring met creatief werken is geen voorwaarde om deel te nemen.


    FAQ's - veelgestelde vragen

    1. Wat is het verschil met de therapie-opleiding?

    De Cr@C-bijscholing focust op het inzetten van creativiteit in de begeleiding van veranderingsprocessen.
    Je leert hoe je de kracht van een creatief medium kan gebruiken om mensen in beweging te laten komen rond een thema/inhoud dat hen op dat moment beroert.
    Hierbij legt de Cr@C-bijscholing niet de nadruk op groepen met psycho-sociale problemen of psychiatrische stoornissen.

    Zoek je een therapeutische opleiding?
    In de Arteveldehogeschool kan je de BaNaBa Creatieve therapie volgen waar je wel therapeutische tools krijgt aangereikt.
    https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor-na-bachelor/bachelor-na-bachelor-creatieve-therapie

    2. Is dit een opleiding tot creatief coach? 

    Ja en neen. Je leert de vaardigheden om op een creatieve manier aan de slag te gaan met een individu of een groep rond een thema/inhoud dat mensen bij zichzelf in beweging willen brengen. We bieden daarvoor een specifieke methode aan. Klassieke coachingsvaardigheden (gesprekstechnieken) komen in deze opleiding beperkt aan bod.  Zoek je een opleiding die focust op 'coaching' dan biedt het postgraduaat 'Inspirerend coachen' je wellicht een interessant aanbod. https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/postgraduaat/inspirerend-coachen

    3. Zijn er opdrachten verbonden aan deze opleiding? 

    In elke module zal de betrokken lesgever je uitdagen om de opgedane leerinhouden te verbinden met je dagdagelijkse praktijk. Er ligt dus 'huiswerk' op de plank doch steeds in functie van een beter inzicht in de lesmaterie én met een creatieve kwinkslag. 

    4. Moet ik creatief zijn of al creatief bezig zijn om deze opleiding te kunnen volgen?

    Ervaring in een creatief medium is geen vereiste. Wel het geloof dat creatief werken een wezenlijk antwoord kan bieden aan individuen/groepen én de goesting om je tijdens de opleiding zelf open te stellen voor het (her)ontdekken van je eigen creativiteit.

    5. Ben je verplicht om alle modules te volgen ?

    Ja en nee...

    Ja: inhoudelijk is het een absolute meerwaarde om alle modules te doorlopen. Je zal de methodiek beter beheersen en kunnen toepassen binnen je werk context. Wens je een certificaat voor deze opleiding dan moet je ook alles doorlopen.

    Nee: de basismodule en de mediamodules kunnen ook los gevolgd worden. Je ontvangt dan geen certificaat (enkel een attest dat je deze module volgde).

    6. Kan ik deze opleiding combineren met werk?

    De lesdagen van de basis- en de vervolgmodule zijn op zaterdag ingepland zodat combinatie met werk mogelijk is. Het is fijn als je de leerinhouden kan uitproberen in je werkcontext, doch ook dat is geen must. De mediamodules vinden hoofdzakelijk plaats op maandagen.

    7. KOMT DEZE OPLEIDING IN AANMERKING VOOR DE KMO-PORTEFEUILLE ?

    Ja. Voor het volgen van deze opleiding kan je als zelfstandig ondernemer financiële steun aanvragen. Meer info over wie in aanmerking komt en hoe je dit kan regelen vind hier : KMO-portefeuille

    8. Komt deze opleiding in aanmerking voor het vlaams opleidingsverlof (V.O.V.)?

    Ja. Het Vlaams opleidingsverlof vervangt sindt 1 september 2019 het voormalig 'betaald educatief verlof'. Als je werken en studeren combineert kan je daar voor deze opleidng gebruik van maken. Zo wordt je loon doorbetaald tijdens de opleidingsuren. Na de opleiding kan jouw werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen ter compensatie. Via deze link vind je meer informatie, kan je nagaan of je hiervoor in aanmerking komt en lees je hoe je dit kan aanvragen.