> Doelgroep

> Programma

> Data

> Over de opleiding

> Veel gestelde vragen


Doelgroep

Deze vormingsreeks richt zich naar sociaal werkers, opvoeders,  leerkrachten lager of secundair onderwijs, begeleiders van bijzondere doelgroepen, museummedewerkers, vormingswerkers … eigenlijk iedereen die individueel of in groep op een creatieve manier aan de slag wil gaan met de verlangens en behoeften van zijn/haar doelgroep.

> naar menu


Programma

Het volledig traject  omvat 7 modules: een basismodule ‘creatief vormgeven’, een  vervolgmodule creatief agogische vaardigheden, vier media-modules en een intervisiemodule. 
Bepaalde modules kun je ook afzonderlijk volgen. Zo kan je kiezen voor die modules die je interesseren en zelf je traject samenstellen.

Mogelijke trajecten:

 • Basismodule 
 • Basismodule + vervolgmodule 
 • Basismodule + 1 of meerder mediamodules
 • 1 of meerder mediamodules
 • Basismodule + vervolgmodule + intervisiemodule
 • Basismodule + vervolgmodule + intervisiemodule + 4 mediamodules

Per module ontvang je (bij een positieve evaluatie) een certificaat van bijscholing.
Wie het volledige traject succesvol doorloopt, ontvangt een certificaat  Cr@c - creatief agogisch competent.

Modules

CR@C - basismodule 'creatief vormgeven'

Ontvouw je eigen creativiteit en ontwikkel creatief agogische sessies.

 • creativiteitsbegrip en - ontwikkeling (zo heb je altijd ideeën)
 • vormgevingsmodel verbinden met inhoudsmodel (zo verbind je vorm aan inhoud)
 • opbouw/opdrachten/organisatie (zo verloopt een sessie vlot en krijg je iedereen mee)
 • veilige onveiligheid (zo daag je de deelnemers veilig uit)

Cr@C vervolgmodule ‘creatief agogische vaardigheden'

 • begeleiderschap (zo ontdekt je jouw kwaliteiten en missie als creatief coach)
 • coachingsvaardigheden in creatieve sessies  (zo leer je de tools om je doelgroep naar effectieve verandering te loodsen via creatieve wegen)
 • het stellen van de juiste vragen (zo leer je creatief werk interpreteren)
 • omgaan met weerstand in je groep (zo houd je je groep in beweging)

Cr@C creatieve mediamodules

 • beeld
 • klank en muziek
 • dans en beweging
 • drama

In de mediamodules binnen de Cr@C-training ligt de focus op het verkennen van hoe je beeld, drama, muziek/klank en beweging kan inzetten in het begeleiden van veranderingsprocessen bij mensen (in groep of individueel).

We exploreren de specifieke taal en mogelijkheden van het door jou gekozen creatieve medium en maken vandaar uit samen de vertaalslag naar het werken met (specifieke) doelgroepen.

Verwacht geen onderdompeling in alle technische aspecten van beeld of drama of ... maar wel een verkenning van het creatieve medium én de zoektocht naar de inzetbaarheid ervan in het begeleiden van mensen.

We werken sterk ervaringsgericht.

> naar menu


Data 2020-2022

Creatieve media - module Beeld

 • za 18/01/2020
 • za 15/02/2020
 • za 21/03/2020
 • za 9/05/2020

CR@C - basismodule 'creatief vormgeven'

 • za 8/02/2020
 • za 14/03/2020
 • za 25/04/2020
 • za 16/05/2020

Creatieve media - module klank en muziek:

 • ma 10/02/2020
 • ma 16/03/2020
 • ma 27/04/2020
 • ma 18/05/2020

Cr@C - vervolgmodule ‘agogische vaardigheden'

 • za 19/09/2020
 • za 17/10/2020
 • za 14/11/2020
 • za 12/12/2020

Creatieve mediamodule - dans en beweging

 • ma 21/09/2020
 • ma 19/10/2020
 • ma 16/11/2020
 • ma 7/12/2020

Intervisiemodule 

 • za 26/09/2020
 • za 21/11/2020
 • za 23/01/2021
 • za 20/03/2021

Creatieve mediamodule woord en drama

 • ma 14/12/2020
 • ma 25/01/2021
 • ma 22/02/2021
 • ma 22/03/2021

> naar menu


Over de opleiding

Creatief

 • Je schept samen met je doelgroep meer mogelijkheden om uitdrukking te geven aan belangrijke thema’s (gedachten, gevoelens, verlangens die om aandacht vragen). Je hanteert hiertoe media als klank en muziek, woord en drama, dans en beweging, beeld.

Agogisch

 • Je maakt je doelgroep bewust van denken, handelen en voelen in de huidige situatie en je beweegt samen naar een voor hen gewenste situatie. Je doelgroep doorloopt hierin een proces dat doelgericht is, in verbinding met zichzelf en hun omgeving.

We beschikken over ontzettend veel manieren om uitdrukking te geven aan wie we zijn. We kunnen op veelzijdige wijze ‘taal’ geven aan beleving en leven. Cr@cs  ontdekken deze opnieuw (en opnieuw) samen met hun cliënt of doelgroep. We starten waar het evidente stopt waardoor een wereld van mogelijkheden open gaat. Cr@cs zijn onderzoekers en zien een meerwaarde in de verschillen.

Opzet

Binnen deze opleiding hanteren we bewust creatieve werkvormen opdat de cliënt veelzijdig kan ontwikkelen. Als Cr@c bied je velerlei mogelijkheden aan waardoor de cliënt zijn ervaringen, zijn keuze- en expressiemogelijkheden kan uitbreiden en verrijken. Via kleuren, lijnen, vormen … via lichaamswerk en beweging … klank en muziek … poëzie en symbolen …, allerlei materialen (waar we de zintuiglijke meerwaarde van herontdekken!) nodigen we de cliënt uit om op een unieke manier vorm te geven aan zichzelf in verbinding met de wereld.

Deze creatieve competenties kunnen ingezet worden in elke werksetting. 
De opleiding sluit aan bij je reeds aanwezige deskundigheid en ervaring met je doelgroep. Zij is zeer praktijkgericht.

Specifiek aan deze vormingsreeks is het bewust leren verbinden van inhouden (verlangens/behoeften van je doelgroep) aan vorm (via tal van creatieve media). Hierdoor geef je je doelgroep een alternatieve (creatieve) taal om hun leven bewust in beweging te brengen.

Ervaring met creatief werken is geen voorwaarde om deel te nemen.

> naar menu


FAQ's - veelgestelde vragen

 

1. Wat is het verschil met de therapie-opleiding?

De Cr@C-bijscholing focust op het inzetten van creativiteit in de begeleiding van veranderingsprocessen.
Je leert hoe je de kracht van een creatief medium kan gebruiken om mensen in beweging te laten komen rond een thema/inhoud dat hen op dat moment beroert.
Hierbij legt de Cr@C-bijscholing niet de nadruk op groepen met psycho-sociale problemen of psychiatrische stoornissen.

Zoek je een therapeutische opleiding?
In de Arteveldehogeschool kan je de BaNaBa Creatieve therapie volgen waar je wel therapeutische tools krijgt aangereikt.
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor-na-bachelor/bachelor-na-bachelor-creatieve-therapie

2. Is dit een opleiding tot creatief coach? 

Ja en neen. 
Je leert de vaardigheden om op een creatieve manier aan de slag te gaan met een individu of een groep rond een thema/inhoud dat mensen bij zichzelf in beweging willen brengen. We bieden daarvoor een specifieke methode aan.
Klassieke coachingsvaardigheden (gesprekstechnieken) komen in deze opleiding beperkt aan bod.  

Zoek je een opleiding die focust op 'coaching' dan biedt het postgraduaat 'Inspirerend coachen' je wellicht een interessant aanbod.
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/postgraduaat/inspirerend-coachen

3. Zijn er opdrachten verbonden aan deze opleiding? 

In elke module zal de betrokken lesgever je uitdagen om de opgedane leerinhouden te verbinden met je dagdagelijkse praktijk. 
Er ligt dus 'huiswerk' op de plank doch steeds in functie van een beter inzicht in de lesmaterie én met een creatieve kwinkslag. 

4. Moet ik creatief zijn of al creatief bezig zijn om deze opleiding te kunnen volgen?

Ervaring in een creatief medium is geen vereiste. Wel het geloof dat creatief werken een wezenlijk antwoord kan bieden aan individuen/groepen én de goesting om je tijdens de opleiding zelf open te stellen voor het (her)ontdekken van je eigen creativiteit.

5. Kan ik deze opleiding combineren met werk?

De lesdagen zijn vooral op zaterdag ingepland zodat combinatie met werk mogelijk is. Het is fijn als je de leerinhouden kan uitproberen in je werkcontext, doch ook dat is geen must.
Twee mediamodules: 'dans en beweging' en 'woord en drama' vinden plaats op maandagen.

> naar menu