Er is een grote diversiteit aan behandelingen voor kanker en de evolutie ervan is overweldigend. Sommige behandelingen kunnen forse bijwerkingen veroorzaken ter hoogte van voeten en onderste ledematen. Vaak gaat dit gepaard met al dan niet een tijdelijke stopzetting van de therapie. Een multidisciplinaire aanpak hiervan is dan ook nodig. Dit symposium focust op verschillende disciplines en hun aanpak bij bijwerkingen ter hoogte van het onderste lidmaat. Hierbij wordt de plaats van de podoloog in dit proces toegelicht.

Inhoud

De multidisciplinaire aanpak van kanker staat centraal. De plaats van de podoloog in het kankerproces lijkt verwaarloosbaar maar is dit in de praktijk niet. Vaak gaan bijwerkingen ter hoogte van het onderste lidmaat gepaard met een forse daling van de ‘quality of life’ van de patiënt. Zo kan onder andere een oncologische wonde, lymfoedeem of hand-voet-huid-reacties de patiënt beperken in zijn of haar functioneren. Deze bijwerkingen worden te weinig bevraagd en vaak niet adequaat behandeld. Dit symposium heeft dan ook als doel bepaalde topics aan te halen om bewust te worden van de impact van kanker op de patiënt in de (podologische) praktijk.

Programma

9u00: Ontvangst
 
9u30-10u15: Wat is oncologie? Welke plaats heeft de paramedicus in dit proces?
Introductielezing
Mw. Sieglinde Pletinck, Oncologisch VPK, coördinator Banaba oncologie Arteveldehogeschool 

Welk traject doorloopt de patiënt binnen de oncologische behandeling? Van diagnose tot behandeling. Wat kan de paramedicus doen voor de patiënt?
 
10u15-11u00: Innovaties in de oncologie: what’s new?  
Keynote speaker  
Prof. Dr. Karen Geboes, kliniekhoofd maag-darm-leverziekten, UZ Gent 
Huidige behandelingen en innovaties in de oncologie. Belang van podologie bij de oncologische patiënt in zowel preventieve, curatieve als palliatieve setting. 
 
11u00-11u30: Pauze en bezoek aan standen 

11u30-11u45: Gebruik van lokale antibiotica bij de podologen in de praktijk 
Intermezzo  
Mw. Emma Bolle, podoloog, podolab Arteveldehogeschool 

Enquête bij afgestudeerde podologen rond het gebruik van lokale antibiotica in de praktijk. Belang van kennis van wondzorg binnen het werkveld! 
 
11u45-12u30: Wondzorg bij oncologische (voet)wonden 
Dhr. Wouter De Moor, consulent wondzorg, UZ Gent 
Algemene modaliteiten wondzorg, aandachtspunten, welk type wondzorg bij voetinfecties, blaren en andere oncologische bijwerkingen. 
 
12u30-13u30: Middagpauze / netwerking / standen 
 
13u30-14u15: Lymfoedeem: werking van de lymfekliniek en plaats van de podoloog in dit proces
Dr. Christel Monten, Radiotherapeut, UZ Gent 
Lymfoedeem als complicatie bij oncologische patiënt: benadering en behandeling.  
Podologische link naar schoeisel en wonden.
 
14u15-15u00: Podologische casuïstiek bij de oncologische patiënt 
Mw. Yaswanti Delemarre, podoloog 
Benaderen van de oncologische patient in de (podologische) praktijk. Een overview van huidige bijwerkingen van oncologische behandelingen ter hoogte van de voet zoals hand voet syndroom, paronychia ...

15u00-15u30: Afsluiting en dankwoord met hapje en drankje 

Doelgroep

  • Podologen
  • Podotherapeuten 
  • Alle paramedici die in aanraking komen met oncologische patiënten
  • Alle medici die in aanraking komen met oncologische patiënten
  • Studenten in opleidingen gezondheidszorg

Sprekers

Prof. Dr. Karen Geboes 

Prof. dr. Karen Geboes is kliniekhoofd van de dienst Maag-, darm- en leverziekten en hoofddocent aan de UGent. Ze is associate editor van Acta Gastro-Enterologica Belgica en board member van de BGDO nationale vereniging van digestieve oncologen.  De interesse van Prof. Geboes gaat uit naar alle tumoren van het gastro-intestinaal systeem en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor deze aandoeningen. Prof. Geboes verdiept zich daarnaast in neuro-endocriene tumoren en gastro-intestinale stromale tumoren. Prof. Geboes ziet veel patiënten met bijwerkingen ter hoogte van de voeten ten gevolge van een oncologische behandeling. Hierbij werkt ze samen met het wondzorgcentrum en podologen van het UZ Gent.  Prof. Geboes brengt ons nieuwe inzichten vanuit de wereld van de oncologie. Verder licht ze de plaats van de podoloog toe in het oncologische proces. 
 
Mw. Sieglinde Pletinck 
Mw. Sieglinde Pletinck behaalde in 2006 het diploma van bachelor in de verpleegkunde en aansluitend de master in de gezondheidsvoorlichting en –bevordering. Verder verdiepte Mw. Pletinck zich in de oncologie vanaf 2012.  Momenteel doceert ze in de bachelor verpleegkunde en de bachelor na bachelor oncologie aan de Arteveldehogeschool. Ze is ook actief als studieverpleegkundige oncologie in het AZ Sint-Lucas te Gent. Mw. Pletinck legt ons de basics van de oncologie uit en brengt ons in aanraking met bijwerkingen ter hoogte van het onderste lidmaat. 
 
Mw. Emma Bolle 
Mw. Emma Bolle behaalde in 2016 het diploma van bachelor in de podologie aan de Arteveldehogeschool te Gent. Na de opstart in de eigen praktijk te Zedelgem specialiseerde mw. Bolle zich in 2018 in de wondzorg en weefselherstel. Haar eindwerk over lokale antibiotica in de podologische praktijk werd uitstekend beoordeeld en lokte bij zowel docenten als podologen positieve reacties uit.  Mw. Bolle komt daarom haar eindwerk toelichten en brengt een aantal ‘eyeopeners’ onder de aandacht. 
 
Dhr. Wouter de Moor 
Dhr. Wouter de Moor is wondzorgconsult op het wondzorgcentrum van het UZ Gent. Hij werkt ook op de diabetes voetkliniek.  Multidisciplinaire benadering van wonden en wondzorg is zijn specialiteit. Het team bestaat uit arts-specialisten, verpleegkundigen, wondzorgconsultenten en podoloog.  
 
Dr. Christel Monten  
Dr. Christel Monten is resident op de dienst Radiotherapie van het UZ Gent. Haar expertisegebied bevindt zich binnen borsttumoren en lymfekliniek. Twee keer per maand zijn er multidisciplinaire consultaties op de lymfekliniek samen met vaatchirurg, radiotherapeut, bandagist, kinesitherapeut en podoloog. Veel voorkomend zijn de problemen/afwijkingen van voeten en onderbenen. Dr. Monten geeft ons een inkijk in de lymfeproblematiek en de organisatie van de lymfekliniek. Ze licht ook toe wat de plaats van de podoloog kan zijn in deze multidisciplinaire aanpak. 

 
Mw. Yaswanti Delemarre 

Mw. Yaswanti Delemarre is vice-voorzitter van de ABP-BVP, de Belgische vereniging voor podologen. Zij studeerde in 2013 af als bachelor in de podologie aan de Arteveldehogeschool. Ze werkt zowel in de privé praktijk te Lede als in het operatiekwartier als instrumentiste in het DELTA-hospitaal te Oudergem. Verder behandelt mw. Delemarre ook de chronische patiënt, vooral de oncologische patiënt.  Mw. Delemarre geeft ons tijdens de workshop een idee van hoe de consultatie van een oncologische patiënt verschilt van een andere consultatie. Verder zoomt ze verder in op bijwerkingen ter hoogte van het onderste lidmaat en de podologische benadering.