inhoud

Het doel van deze cursus is om de informatie van één of meerdere ergotherapeutische modellen die zinvol kunnen zijn voor jouw praktijk, te integreren. Daarbij is het niet zomaar ‘knip-en-plak’-werk van de theorie naar de praktijk, maar gaan we op zoek naar grote en kleine veranderingen in je dagelijkse werking die een wezenlijk verschil kunnen maken in de klinische praktijk.

De cursus is een combinatie van online informatie verwerken en momenten op de campus waarbij we samen aan de slag gaan.   

Deze cursus is tot stand gekomen door een samenwerking met de opleiding Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap. Wil je je academisch verdiepen in de ergo-modellen, dan kan je zeker inschrijven voor dit opleidingsonderdeel of de ganse opleiding (meer info).

 

 

doelgroep

In deze cursus richten we ons specifiek naar ergotherapeuten werkzaam in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. In een latere fase willen we dit ook voor ergotherapeuten werkzaam met andere doelgroepen aanbieden.

Programma

27 april 2021 van 10u tot 13u: introductiedag op campus Kantienberg
(of online naargelang de op dat moment geldende coronamaatregelen)

10u00  Verwelkoming en toelichting van de cursus
10u45  Inleiding op de ergotherapeutische modellen door Dominique Van de Velde (Ugent, Arteveldehogeschool)
11u30  Elkaar leren kennen
13u00  Einde van de introductiedag

15 juni 2021 van 10u tot 16u: verdiepingsdag op campus Kantienberg

10u00  Verwelkoming
10u15  Leg je vragen voor aan het expertenpanel
11u30  ‘Aan de klap op stap’
12u30  Lunchpauze
13u00  Verdieping vanuit de praktijk
14u30  Terugkoppeling in kleine groepjes
16u00  Einde van de studiedag

14 september 2021 van 10u tot 13u: terugkoppelingsdag op campus Kantienberg

10u00  Verwelkoming, feedback- en coachingsmoment
11u30  Implementatie- en veranderingsmanagement
12u45  Afsluitende receptie

Online cursus en opdracht

De online cursus bevat verschillende onderdelen. Je zal ongeveer 16 uren nodig hebben om de informatie te doorlopen en de opdracht uit te voeren.

Onderstaande info vormt de basis voor de opdracht. Daarbij is het de bedoeling om het geleerde te gaan aftoetsen aan de praktijk. Vanuit de geleerde theorie zal het de bedoeling zijn om te kijken waar je een meerwaarde kan realiseren in je dagelijkse praktijk. Het resultaat van de opdracht is meteen toepasbaar in je praktijk. Doorheen de cursus krijg je feedback op je opdracht en word je gecoacht om hiermee aan de slag te gaan. 
 

1. Theorie van de ergotherapeutische modellen
We verdiepen ons in vier modellen namelijk:

  • Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E)
  • Model of Human Occupation (MOHO)
  • Cultural Relevant Occupational Therapy (KAWA)
  • Person – Environment – Occupation (PEOP)

Per model wordt een video voorzien van 30 à 45 minuten met een inhoudelijke verdieping in het model.
 

2. Interviews over de link van de modellen naar de praktijk

Per model is een interview beschikbaar met Daphne Kos of Dominique Van de Velde. Beide professoren zijn betrokken bij de Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap. Ze vertellen graag hun visie op elk model en de waarde van elk model in de dagelijkse praktijk van ergotherapeuten.
 

3. Achtergrondinformatie

Over de vier modellen delen we wetenschappelijke literatuur en andere interessante bronnen van informatie die vrijblijvend kunnen geconsulteerd worden.