Inhoud

In de dagelijkse praktijk worden we als professionele zorg- en hulpverlener geconfronteerd met blokkades die mensen ervaren in hun dagelijks functioneren. We vragen ons af waarom bepaalde cliënten een bepaald gedrag stellen. Op dat moment willen we eigenlijk kunnen doorgronden wat ze denken en waar dit zijn oorsprong kan vinden.

Eenmaal we deze denkpatronen kunnen identificeren en begrijpen, hebben we meteen een aangrijpingspunt voor onze therapie.

Tijdens deze inspiratiedag willen we naast een korte theoretische duiding vooral ingaan op manieren om met denkpatronen aan de slag te gaan. Er worden twee workshops aangeboden die alle deelnemers doorlopen. Daarnaast ervaren we zelf welke denkpatronen we bezitten en hoe deze ons gedrag bepalen.

Doelgroep

Deze dag wil inspirerend zijn voor mensen die werken met personen met een psychische kwetsbaarheid, maar het komt zeker ook van pas in het werken met andere doelgroepen, in ons interprofessioneel werken en persoonlijk leven.

Programma

9u30           Ontvangst
10u             Plenaire lezing
11u             Start workshop sessie 1
12u30        Lunchpauze met een actief doe-moment om zelf onze denkpatronen te ervaren
13u45        Start workshop sessie 2
15u15        Einde van de studiedag

Plenaire lezing

Denkpatronen: theorie en praktijk
Nienke Straalman, Sint-Jan-Baptist psychiatrisch centrum (Zelzate)

Nienke heeft jaren praktijkervaring als creatief therapeute in haar privépraktijk en in haar werk op de forensische afdeling van het psychiatrisch centrum in Zelzate. In haar lezing duidt ze wat denkpatronen zijn, welke er bestaan, hoe we hiermee kunnen omgaan en waarom het zo lastig is deze te doorbreken. Ze benadert de verschillende theorieën die hieromtrent bestaan.  

Vervolgens belicht ze schematherapie die ons inzicht geeft over hoe ons gedrag en patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij het gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop we in het hier en nu met die behoeften omgaan. Er wordt ingegaan hoe we emotionele behoeften kunnen herkennen,  accepteren en eraan tegemoet komen.

Workshops

Workshop A
Helpers en helden
Nienke Straalman, Sint-Jan-Baptist psychiatrisch centrum (Zelzate)

‘Helpers en Helden’ is een aanpassing van de reguliere forensische Schemagerichte Cognitieve Therapie (SCT) ten behoeve van cliënten met een lager IQ en persoonlijkheidsproblematiek. Het behandelprogramma draagt bij tot het verminderen van probleem- en/of delictgedrag en het versterken van competenties en zelfgevoel bij cliënten, zodat zij gebruik blijven maken van hun interne en externe ‘Helpers en Helden’. Deze term verwijst naar gezonde kanten (modi) van de cliënt en hun steunsysteem.

Deze methodiek wordt ook toegepast in reguliere GGZ-instellingen in Nederland, waarbij de effectiviteit al bewezen is. Er wordt dan gewerkt rond destructief gedrag zoals verslaving, (auto)agressie en ander probleemgedrag. De benadering van ‘Helpers en Helden’ is dus ruim toepasbaar bij verschillende problematieken en bij een verscheidenheid aan cognitieve mogelijkheden van cliënten.

In deze workshop gaan we aan de slag met de oefeningen en leren we de verschillende kanten van ‘Helpers en Helden’ kennen.
 

Workshop B
Jezelf als hulpverlener met je eigen patronen
Jitse Huysmans, Collectief Elan(d) (Gent)

Ook als hulpverlener worden we geconfronteerd met onze eigen denkpatronen. Want hoe komt het dat je bij de ene cliënt weerstand voelt en bij de andere niet …

In deze workshop dagen we je uit om je eigen handelen in vraag te stellen en je eigen patronen te herkennen. We staan stil bij hoe we als hulpverlener reageren in bepaalde situaties. In deze workshop zullen we zoeken, ervaren en beleven.

De workshop zal benaderd worden vanuit dramatherapeutische invalshoek. Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapie die systematisch en doelgericht gebruik maakt van theater- en dramaprocessen en/of -producten.

Jitse werkte tot voor kort als dramatherapeut in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan-Baptist. Momenteel is ze theaterdocent en -maker. Vanuit haar ervaringen brengt ze deze workshop.