Inhoud

We bekijken in eerste instantie de meest gebruikte testinstrumenten voor lagere schoolkinderen en volwassenen en gaan na of we deze op de correcte manier aanwenden. Wat is bv. het concrete doel van de verschillende BAB-vragenlijsten en welke meerwaarde biedt het om ze gecombineerd af te nemen? Hoe passen de TvS en de BAB binnen een holistische visie volgens ICF? Loont het de moeite om ook de SSI-4 te gebruiken?

We gaan ook na welke minder bekende en nieuwe instrumenten er op de markt zijn en welke meerwaarde deze kunnen bieden. Wat is de BigCAT? Wat is FluencyBank? En is de nieuwe OASES een waardig alternatief? Zijn er nog andere vragenlijsten beschikbaar om attitudes, cognities en emoties te onderzoeken?

Daarnaast kijken we naar de diagnostiek bij kleuters. Welke meerwaarde biedt de DIS? Welke variabelen kunnen we meten/onderzoeken tijdens een spelinteractie en welke instrumenten kunnen ons hierbij helpen? Is de KiddyCAT een zinvol instrument om spreekattitude na te gaan? Is de SPI evenwaardig aan de TvS-NL? 

Doelgroep

Stottertherapeuten

Lesgevers

Glenn Aerts is docent van de opleiding logopedie en stottertherapeut.