Inhoud

Doel van de workshop is het leren beoordelen van speekselverlies bij jonge kinderen aan de hand van de DRIPS en het kunnen geven van logopedische adviezen op maat. 

Programma

Belangrijk: iedere deelnemer zorgt voor een ingevulde DRIPS door ouders van een kind tussen de 0 en 4 jaar. De deelnemer filmt het kind (totaal max. 5 minuten) tijdens 2 of 3 situaties (activiteit, eten/drinken en eventueel fopspeen of duimzuigen). De deelnemer leest het artikel van Johnson et al 'Children with sialorrhoea in the absence of neurological abnormalities'.
 

Doel van de workshop is het leren beoordelen van speekselverlies bij jonge kinderen aan de hand van de DRIPS en het kunnen geven van logopedische adviezen op maat. Medische behandelmethoden voor ernstig speekselverlies (botox, chirurgie en medicatie) komen in deze workshop niet aan bod.
 

In de workshop zal aandacht worden besteed aan de volgende eindtermen: 

  • De deelnemer heeft kennis van de normale anatomie en fysiologie van de speekselklieren.
  • De deelnemer heeft kennis van de normale ontwikkeling van speekselcontrole bij jonge kinderen en de beïnvloedende factoren.
  • De deelnemer is bekend met de voorwaarden voor een optimale ontwikkeling van de speekselcontrole en diverse gestandaardiseerde meetinstrumenten voor het in kaart brengen van de mondmotorische ontwikkeling en het speekselverlies.
  • De deelnemer kan de DRIPS introduceren bij ouders en het belang uitleggen.
  • De deelnemer kan de gegevens van de ingevulde DRIPS in de bijbehorende curven plaatsen en deze interpreteren.
  • De deelnemer kan adviezen op maat geven op basis van een profielschets nav de DRIPS.

Doelgroep

Logopedisten die werken met jonge kinderen.
Opgelet: maximum 24 deelnemers

Lesgevers

Karen Van Hulst (PhD) is naast logopedist ook Bobath-therapeut en klinisch epidemioloog. Zij werkt als kinderlogopedist op het Radboud UMC en heeft volgende interesses: slik- en spraakstoornissen, speekselverlies (drooling) en neurologische aandoeningen. Zij behaalde recent haar doctoraatstitel met als onderwerp: Oral motor performance in children with neurodevelopmental disabilities: about dysphagia and drooling.

 

Sandra De Groot is als kinderlogopedist verbonden aan het Radboud UMC en heeft daar volgende interesses: slik- en spraakstoornissen, speekselverlies (drooling), neurologische aandoeningen en (follow-up) prematuren.