Bijscholingen en studiedagen

Duurzaam HRM

We vertalen de hedendaagse maatschappelijke context in termen van impact op HRM naar de toekomst, en belichten daarin op praktische wijze de rol van de HR-professional, en de hefbomen en instrumenten die hem ter beschikking staan.

Inhoud

 • We vertalen de hedendaagse maatschappelijke context in termen van impact op HRM naar de toekomst, en belichten daarin op praktische wijze de rol van de HR-professional, en de hefbomen en instrumenten die hem ter beschikking staan.
 • We focussen – o.m. via gastcolleges - op duurzame en actuele HR-thema’s als employability, werkbaar werk, talent management, job en career crafting, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, … 

6 dinsdagavonden - 5 ECTS - 575 euro

 • Dinsdag 12 oktober 2021
 • Dinsdag 26 oktober 2021
 • Dinsdag 9 november 2021
 • Dinsdag 23 november 2021
 • Dinsdag 7 december 2021
 • Dinsdag 21 december 2021

Telkens van 18u30 tot 22u00

Doelstellingen

Na het volgen van deze module kan je: 

 • Vanuit een kritische analyse van deze tendensen en uitdagingen een vertaalslag te maken naar je eigen HR-praktijk.
 • Zelfstandig geloofwaardige en onderbouwde HR-adviezen formuleren rond inzetbaarheid.  
 • Kritisch reflecteren omtrent een aantal hefbomen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid die centraal staan in de relatie van bedrijfsresultaten enerzijds en het welbevinden van de werknemer anderzijds. 
 • Samen met het management van een organisatie, een beleid uittekenen met het accent op een duurzaamheid, in de relatie van mens en organisatie op maat van het bedrijf. 

Doelpubliek

HR-professionals en HR-consultants met interesse voor actuele tendensen in duurzaam HR-beleid.

Data onder voorbehoud van wijzigingen.

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden