De zintuigen vormen onze link met de omgeving. Via het zicht, het gehoor, de reuk, de smaak en de tast ervaren we wat er rond ons gebeurt en kunnen we ook met anderen communiceren. Het maakt ons leven en onze ervaring betekenisvol. Bij ouderen merken we dat de zintuigen geleidelijk minder goed functioneren. Dit verlies aan ‘ervaren’ heeft een grote invloed op hun kwaliteit van leven.

Zicht krijgen op hoe deze achteruitgang wordt ervaren kan ons helpen om beter en cliëntgerichter te handelen. Op de gepaste manier inspelen op de zintuiglijke noden van de oudere kan ervoor zorgen dat hun beleving anders en beter wordt.

Alle cursisten doorlopen, afwisselend, de vier verschillende workshops.
Klik hier voor het overzicht

 

Programma

8.45 uur Onthaal met koffie
9.00 uur Introductie op de studiedag
9.10 uur Workshopsessie 1
10.40 uur Koffiepauze
11.00 uur Workshopsessie 2
12.30 uur Middagpauze met broodjeslunch
13.20 uur Workshopsessie 3
14.50 uur Koffiepauze
15.10 uur Workshopsessie 4
16.40 uur

Einde van de studiedag