Inhoud

Startend vanuit casuïstiek trachten wij kennis en inzicht te bieden in de complexe problematiek van de eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen. Onze docenten hebben een jarenlange ervaring in deze problematiek. Hoor- en interactieve werkcolleges worden afgewisseld met praktische oefeningen.

Programma

Volgende inhouden komen aan bod tijdens de opleiding:

  • Normale ontwikkeling van eten en drinken
  • Detectie van signalen bij eet- en drinkproblemen
  • Assessment
  • Specifieke ziektebeelden en hun relatie tot voeding
  • Rol van het multidisciplinaire team
  • Aanzet tot therapie, advies en coaching

Via een voorbereidingsopdracht verdiep je jouw kennis in de structuren (anatomie) die aan de basis liggen van het slikken en de fysiologie ervan.

Doelgroep

Je hebt ervaring met jonge kinderen met ontwikkelingsstoornissen en je bent bereid een casus uit te werken uit de eigen werkomgeving of videomateriaal aan te leveren m.b.t. de normale ontwikkeling van het eten en drinken. Je bent bereid actief deel te nemen aan de bijeenkomsten.

Lesgevers

Marleen D’hondt, logopedist met een ruime expertise in eet-en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen. Senior Bobath/NDT - tutor, erkend door de EBTA. Zij volgde de prelogopediecursus (Mueller), cursussen in Sensorische Integratie, specialiseerde zich verder in NOMAS (Marjorie Palmer), EFS (Suzanne Thoyre) en SOFFI (Erin Sundseth Ross) en volgde verschillende opleidingen bij Joan Arvedson. Ze was werkzaam als docent in de opleidingen Bachelor in de logopedie en de audiologie en vroedkunde aan de Arteveldehogeschool en maakt deel uit van het multidisciplinair team van de dienst gastro-enterologie en voeding van het kinderziekenhuis Prinses Elisabeth (UZ-Gent).

Prof. Dr. M. Van Winckel, pediater-gastro-enteroloog en diensthoofd van de dienst gastro-enterologie en voeding van het kinderziekenhuis Prinses Elisabeth (UZ-Gent). Zij coördineert de multidisciplinaire slikpolikliniek. Zij is tevens lid van de VVK-voedingscel en coördinator-stagemeester pediatrie.

Chris Rampelbergh, logopedist en Bobath- Muellertherapeut. Zij is diensthoofd in het  MFC Ten Dries te Landegem waar zij kinderen met motorische problemen begeleidt op vlak van eten & drinken, communicatie en speekselcontrole. Zij stuurt collega’s aan en coacht collega’s en studenten.