Programma

Startend vanuit casuïstiek trachten wij kennis en inzicht te bieden in de complexe problematiek van de eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen. Onze docenten hebben een jarenlange ervaring met onderzoek en aanpak van baby’s en kinderen met eet- en drinkproblemen. Hoor-en interactieve werkcolleges worden afgewisseld met praktische oefeningen.

Volgende inhouden komen aan  bod tijdens de opleiding:

 • De normale ontwikkeling van eten en drinken
 • Detectie van signalen bij  eet-en drinkproblemen
 • Assessment
 • Specifieke ziektebeelden en hun relatie tot voeding
 • Rol van het multidisciplinaire team
 • Aanzet tot therapie, advies en coaching

Aanpak

Via een voorbereidingsopdracht verdiep je jouw kennis in de structuren (anatomie) die aan de basis liggen van het slikken en de fysiologie ervan.

Je hebt ervaring met jonge kinderen met ontwikkelingsstoornissen en je bent bereid een casus uit te werken uit de eigen werkomgeving of videomateriaal aan te leveren m.b.t. de normale ontwikkeling van het eten en drinken.

Je bent bereid actief deel te nemen aan de bijeenkomsten.

Doelgroep

Deze intensieve week werd in de eerste plaats ontwikkeld voor logopedisten die zich willen verdiepen in het domein van de eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen (prelogopedie).

Leerresultaten

Na het beëindigen van deze intensieve week:

 • Herken je problemen op vlak van eten en drinken
 • Heb je inzicht in de normale ontwikkeling van eten en drinken en kan je deze kennis toepassen.
 • Kan je jonge kinderen met eet-en drinkproblemen observeren en onderzoeken
 • Kan je kinderen met eet-en drinkproblemen correct doorverwijzen voor verder instrumenteel onderzoek
 • Kan je onderzoeksresultaten interpreteren, informatie van andere disciplines integreren, een probleemsamenhang maken en een diagnose formuleren. Hierbij leer je jouw klinisch redeneren aanscherpen a.d.h.v. de ‘Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren (ICF)’
 • Kan je een behandelplan opstellen
 • Kan je ouders (en omgeving) adviseren en coachen.

Certificaat

Na actieve deelname aan de bijeenkomsten ontvang je een certificaat.

Docenten

Marleen D’hondt, logopedist met een ruime expertise in eet-en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen. Senior Bobath/NDT - tutor, erkend door de EBTA.

Zij volgde de prelogopediecursus (Mueller), cursussen in Sensorische Integratie, specialiseerde zich verder in NOMAS (Marjorie Palmer), EFS (Suzanne Thoyre) en SOFFI (Erin Sundseth Ross) en volgde verschillende opleidingen bij Joan Arvedson.

Is werkzaam als docent in de opleidingen PB in de logopedie  en de audiologie en de PB in de vroedkunde aan de Arteveldehogeschool en maakt deel uit van het multidisciplinair team van de dienst gastro-enterologie en voeding van het kinderziekenhuis Prinses Elisabeth (UZ-Gent).

Prof. Dr. M. Van Winckel, pediater-gastro-enteroloog en diensthoofd van de dienst gastro-enterologie en voeding van het kinderziekenhuis Prinses Elisabeth (UZ-Gent). Zij coördineert de multidisciplinaire slikpolikliniek. Zij is tevens lid van de VVK-voedingscel en coördinator-stagemeester pediatrie.

Chris Rampelbergh, logopedist en Bobath- Muellertherapeut. Zij is diensthoofd in het  MFC Ten Dries te Landegem waar zij kinderen met motorische problemen begeleidt op vlak van eten & drinken, communicatie en speekselcontrole. Zij stuurt collega’s aan en coacht collega’s en studenten.

Tim De Jaeger, logopedist, werkzaam aan de Arteveldehogeschool te Gent en in het UZ te Gent, dienst kinderpsychiatrie.