Inhoud

Elastisch tapen (ook bekend onder de namen Medical Taping, Kinesiotaping, K-Taping ... ) is een techniek waarvan de basis werd gelegd in de jaren ‘70 in Japan en Korea. Het nauwkeurig aanbrengen van elastische tape kan een gunstige invloed hebben op tonus en beweging van spieren, pijn, circulatie en neurovegetatieve functies. Deze methode wordt inmiddels wereldwijd toegepast door kinesisten, (sport)artsen, sporttherapeuten, enz. Ook in de logopedische praktijk blijkt elastisch tapen een zeer waardevolle aanvulling bij de behandeling van specifieke klachten. In deze cursus wordt ingezoomd op heel concrete toepassingsmogelijkheden bij drie belangrijke interventiedomeinen:

  • Stemstoornissen
  • Eet- en drinkproblemen/dysfagie
  • Aangezichtsverlamming   

Programma

Dag 1:

  • Theoretische introductie
  • Basistechnieken: inoefenen onder begeleiding
  • Toepassing specifieke interventiedomeinen (stem, eten & drinken/dysfagie, aangezichtsverlamming)
  • Toepassingsopdracht

Dag 2:

  • Terugkoppeling van ervaringen
  • Uitbreiding techniek
  • Casuïstiek

Doelgroep

Deze vorming richt zich uitsluitend tot afgestudeerde logopedisten.

Lesgever

Deze vorming wordt gegeven door twee docenten met grote expertise op vlak van elastisch tapen in het algemeen en bij logopedische problemen in het bijzonder.

Carla de Graaf

Carla de Graaf is docent en fysiotherapeut, werkzaam in een fysiotherapiepraktijk in Monster. Zij verzorgt sinds een aantal jaren samen met Rob Stallinga tapingcursussen op maat voor de logopedische praktijk.

Rob Stallinga

Rob Stallinga is logopedist/stemtherapeut en werkt in een logopediepraktijk in Den Haag en in het OLVG ziekenhuis, afd. KNO in Amsterdam. Daarnaast is hij docent aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag.