Inhoud

Op dit moment beschikken heel wat revalidatiecentra en hoorcentra over een up-to-date meettoestel. Door tijdgebrek lukt het echter niet altijd om de handleiding volledig door te nemen waardoor de meettoestellen vaak beperkt gebruikt worden. Met deze trainingsdag willen we audiologen die interesse hebben in de Aurical meetapparattuur op weg helpen.

We overlopen alle basismetingen van de Aurical Freefit en HIT en oefenen deze meteen in. Uit praktische overwegingen komt enkel dit toestel aan bod.

Programma

Hands-on-training van de PMM module van Aurical Freefit en HIT (beginnersniveau). In de voormiddag wordt het toestel in detail belicht. Ondertussen worden alle metingen overlopen en uitgevoerd in groepjes van drie personen. In de namiddag wordt een opsplitsing gemaakt en kan gekozen worden uit twee modules:
1.    Couplermetingen (HIT) bij kinderen
2.    On-ear metingen met Aurical Freefit bij volwassenen 

Doelgroep

Audiologen die beschikken over een Aurical meettoestel van Otometrics en dit beter onder de knie willen krijgen. Ook audiologen die nog geen ervaring hebben met elektroakoestische metingen, maar hier mogelijks binnenkort mee willen starten.

Lesgevers

Kristin Kerkhofs en Tom De Neve zijn beide docent audiologie aan Arteveldehogeschool en staan daarbuiten ook in de praktijk. Kristin werkt in het CAR De Poolster en heeft vooral ervaring met kinderen. Tom heeft vooral ervaring met volwassenen.