Inhoud

In deze module focussen we op de positie van de deelnemer, cliënt, doelgroep… in politiserend sociaal werk. De ‘emancipatie’ van de deelnemers aan sociaal werk praktijken krijgt zeer verschillende invullingen. Een belangrijke kwestie daarin is hoezeer sociaal werkers spreken en handelen voor of namens die deelnemers, en/of deelnemers zelf kunnen spreken. Wat betekent emancipatie in politiserend sociaal werk, en wat betekent het voor de rol van en de verhouding tussen sociaal werkers en deelnemers?  We gaan in op enkele visies op ‘emancipatie’ die invloed hadden en hebben in het sociaal werk. We bevragen die visies vanuit het uitdagende denken van de Franse filosoof Rancière.

Aanpak

  • We onderzoeken samen politiserende praktijken waarin emancipatie van de deelnemers centraal staat. We bekijken de verschillende benaderingen en uitwerkingen van emancipatie in de praktijk. De verkenning is gericht op een kritische reflectie over de verschillende benaderingen van emancipatie in de praktijk van het sociaal werk. 
  • In een lectuurseminarie zoomen we in op enkele sleutelteksten over ‘emancipatie’. We bevragen die vanuit het uitdagende denken van de Franse filosoof Jacques Rancière waarin ‘emancipatie’ wordt gekoppeld aan de ‘gelijkheid van intelligentie’ en het democratisch principe dat iedereen,  gelijk aan om het even wie, zicht- en hoorbaar kan worden en ‘aan politiek doen’.

Evaluatie - Rapport

In een korte reflectiepaper bespreken de deelnemers een fragment uit een sleuteltekst. Ze geven commentaar bij dit fragment en brengen dit in verband met de onderzochte praktijken.

Deelnemers aan de bijscholing hebben de keuze om al dan niet deel te nemen aan de evaluatieproef.

  • Wie de bijscholing volgt, zonder deel te nemen aan de evaluatie, verwerft een attest van deelname.
  • Wie slaagt voor de evaluatie, verwerft een certificaat van bijscholing.

Het certificaat van bijscholing geeft recht op een vrijstelling voor het gelijknamige opleidingsonderdeel voor wie binnen de 3 jaar het postgraduaat volgt.

Docenten

Luc De Droogh (HOGENT), Raf Debaene m.m.v. Heidi Degerickx