Eenmalige vormingssessie van 3 uur

Binnen het Vlaams onderwijs krijgt engineering niet expliciet een plaats, maar hier en daar zien we steeds meer toenaderingen. Deze nascholing focust op Engineering in de brede zin en dat berust op drie belangrijke principes : het legt een grote nadruk op engineering design vanuit een bepaalde nood; het omvat een zoektocht naar samenhang van wiskunde, wetenschap en technische kennis en het bevordert hogere denkvaardigheden. In deze workshop verkrijg je inhoudelijke en didactische achtergrondinformatie die leerkrachten in staat stellen om rijke engineeringslessen te realiseren.
Deze workshop biedt een breed kader voor engineering toepasbaar zowel binnen basis als secundair onderwijs.
In het eerste deel wordt dit concreet gemaakt aan de hand van een uitgebreide voorbeeldactiviteit rond parachutes. Dit voorbeeld is bruikbaar op verschillende niveaus, voor verschillende leeftijden en doelgroepen. Het is interessant om een eigen voorbeeldproject mee rond engineering mee te nemen om in de laatste stap dit te bespreken. Dit hoeft zeker geen uitgewerkt project te zijn, een idee is zeker ook al voldoende. Deze voorbeelden worden dan verder in groep besproken. Tot slot wordt een overzichtje gegeven van interessante website en bronnen.
Leerkrachten
•    maken kennis met een voorbeeld engineering opdracht.
•    begrijpen de hand van deze casus wat engineering kan betekenen in onderwijscontext.
•    Reflecteren over engineering binnen onderwijscontext.
•    Nemen eigen projecten STEM/engineering onder de loep aan de hand van concrete reflectievragen.

Doelgroep

Leerkrachten wetenschappen en STEM, secundair onderwijs.

Thematische lijn

De jonge makers van morgen

Inhoud

Educatie duurzame ontwikkeling op school.