Inhoud

De vormingsreeks is ontstaan vanuit de ondersteuningsgroep ‘Ergotherapie bij personen met dementie thuis’. Tijdens de verschillende bijeenkomsten van deze ondersteuningsgroep werden boeiende thema’s uitgediept en positieve praktijkvoorbeelden besproken. We willen de verzamelde kennis en expertise graag delen met andere ergotherapeuten uit het werkveld, meerbepaald ergotherapeuten die werken met thuiswonende personen met dementie en ergotherapeuten die aan de slag zijn bij mutualiteiten, dagverzorgingscentra, geheugenklinieken, zorgprogramma’s geriatrie, dienstencentra ...


De vormingsreeks wordt verspreid over zes dagen tussen april  en november 2021. Deelnemers worden op een actieve manier betrokken, op die manier kunnen ze hun kennis toepassen in hun eigen praktijk en deze ervaringen meenemen naar de volgende vormingsdagen.

Programma

Dag 1 - 20 april 2021
Een blik op de persoon met dementie

 • Onthaal en kennismaking
 • Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorger – stappenplan en enkele goede praktijkvoorbeelden (Karen De Roover, ZNA Middelheim, daghospitaal Geriatrie en Nadine Praet, Arteveldehogeschool)
 • Assessment, zorgdiagnose en doelbepaling bij de persoon met dementie (Karen De Roover, ZNA Middelheim, daghospitaal Geriatrie)

Dag 2 - 18 mei 2021
Een blik op de familie en betekenisvolle activiteiten

 • Behoefteanalyse van de mantelzorger (Lieve De Vos, HoGent)
 • Psycho-educatie bij personen met dementie en hun omgeving (Nele Van Schelvergem, WZC Domino)
 • Shared Decision Making bij personen met dementie en inzoomen op betekenisvolle activiteiten (Elise Cornelis, Arteveldehogeschool)

Dag 3 - 22 juni 2021
Een blik op de hulpmiddelen en het lerend vermogen bij mensen met dementie

(Karen De Roover, ZNA Middelheim en Meredith Delaere, Infopunt Dementie, De Zonnewende vzw Meulebeke)

 • Een waaier van geheugenhulpmiddelen en woningaanpassingen ter ondersteuning van mensen met dementie
 • Valpreventie bij mensen met dementie
 • Hoe zetten we het lerend vermogen in om vaardigheden in activiteiten te trainen
 • Observeren en inzetten van geheugenstrategieën bij mensen met dementie

Dag 4 - 7 september 2021
Een blik op de juridische aspecten en het omgaan met onbegrepen gedrag

 • Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie, een praktijkgerichte aanpak met een duidelijk stappenplan (Meredith Delaere, Infopunt Dementie, De Zonnewende vzw Meulebeke)
 • Juridische vraagstukken met betrekking tot aansprakelijkheid, vrijheidsbeperkende maatregelen, financiën, autorijden, vroegtijdige zorgplanning ... (Jan Vande Moortel, Arteveldehogeschool)

Dag 5 - 12 oktober 2021
Keuzeworkshops

 • Voormiddag
  • Workshop A: Hoe omgaan met beperkt ziekte-inzicht en beperkt ziektebesef 
  • of
  • Workshop B: Praktisch aan de slag met vroegtijdige zorgplanning – van theorie naar praktijk (Veerle De Bou, ECD Paradox Gent)
 • Namiddag
  • Workshop C: Met deze kennis ook aan de slag als zelfstandige in bijberoep - Hoe pak ik dit aan?  (Tinneke Claes)
  • of
  • Workshop D: Assessment en behandeling van mensen met jongdementie (Veerle De Bou, ECD Paradox Gent)

Dag 6 - 9 november 2021
Een blik op de eigen werking

 • Intervisie – In kleine groep staan we stil bij casussen uit je eigen werking.
 • Belang van netwerking: Hoe bouw je een ondersteunend en inspirerend netwerk uit in je eigen omgeving. We vertrekken vanuit een inspirerend voorbeeld uit Brussel (Karen De Roover en Robbie Dumoulin, ECD Broes Brussel)
 • Afsluitmoment: Stilstaan bij positieve praktijkvoorbeelden en kansen om ergotherapie binnen de thuiszorg nog meer slaagkansen te geven. Op een interactieve manier worden eigen kleine successen, good practices en bereikte actiepunten uitgewisseld.

Programma vormingsdag

8u45    Onthaal

9u00    Voormiddagprogramma met pauze

12u15  Pauze met broodjeslunch

13u00  Namiddagprogramma met pauze

16u15  Afronding van de vormingsdag

Reacties van cursisten na vorige vormingsreeksen

 • Goede organisatie van de vorming, mooie inhoud en leuk om met collega’s uit een vergelijkbare setting samen te zitten en te leren van elkaar.
 • Dank voor de vele positieve praktijkervaringen en voor jullie enthousiasme. Het gaf een positieve werking op alle deelnemers!
 • Deze cursus was een persoonlijke verrijking die mensen met dementie zeker ten goede komt ...
 • De ontvangst was telkens heel warm en verzorgd. Het geeft een goed en veilig gevoel om informatie te delen met collega’s. Heel fijn!