Inhoud

Tijdens deze vormingsreeks, die zowel heel wat theoretische achtergrond als praktijkgerichte workshops bevat, zal je op een verhelderende manier zicht krijgen op het theoretisch denkkader, het assessment en de behandelmethodieken die binnen de biomechanische benadering aan bod komen. Daarnaast is er ruimte om zelf aan de slag te gaan met methodieken zoals kineatics of rugschool. Je zal uitgedaagd worden om na elke studiedag de theorie te koppelen aan de praktijk. Tijdens de vormingsdagen kom je in contact met collega’s uit het werkveld. Onderlinge uitwisseling en delen van goede praktijkvoorbeelden vormen een essentieel onderdeel in deze vormingsreeks.
 

De reeks zal zowel online als op de campus doorgaan. Vooral voor de praktijkgerichte workshops over de verschillende methodieken kozen we bewust voor doedagen op de campus. De eerder theoretische startdagen zullen online aangeboden worden. We voorzien ook hierbij voldoende interactie tussen de cursisten.

Programma

Voor de online vormingen kozen we  voor halve dagen.  We ontmoeten elkaar steeds in de namiddag van 13u30 tot 16u30.
De praktijkgerichte vormingen gaan door op campus Kantienberg. Deze doedagen starten om 10u en eindigen om 16u45.


Dag 1 - 11 maart 2021
Kennismaking - LeRgo-tool

 • Onthaal en kennismaking

 • LeRgo-tool: Leen Rooms neemt ons mee in de LeRgo-tool: er zal een toelichting zijn van de verschillende begrippen.  Er wordt o.a. stilgestaan bij de cliënt, de setting, aandoening, de functionele gevolgen, het assessment, de behandeling en begeleidingsvormen. Praktijkervaringen worden gekaderd om inzicht te krijgen in het eigen ergotherapeutisch handelen. Er worden linken gelegd naar de eigen praktijk en we voorzien tijd voor uitwisseling met elkaar. 

 • Duiding maandopdracht


Dag 2 - 22 april 2021
Theoretische benaderingswijzen

 • Terugkoppeling maandopdracht

 • Theoretische benaderingswijze: tijdens deze vormingsdag gaan we dieper in op de verschillen tussen de ontwikkelingsneurologische benadering, cognitieve benadering en biomechanische benaderingswijze. De biomechanische benadering wordt uitgediept en toegelicht met praktische voorbeelden:  preventie en behoud (bv. rugschool), herstel (bv. actief en passief bewegen) en compensatie (bv. vervangende hulpmiddelen).

 • Neurologie van het bewegen: Dr Vakaet brengt inzicht in de functionele neurologie die noodzakelijk is bij het totstandkomen van bewegingen. Deze inzichten worden vertaald naar de dagelijkse praktijk.

 • Duiding maandopdracht


Dag 3 - 6 mei 2021
In kaart brengen van de functionele gevolgen

 • Terugkoppeling maandopdracht

 • In kaart brengen van functionele gevolgen en assessment: een ergotherapeut uit het werkveld biedt een overzicht van de verschillende domeinen die van belang zijn bij assessment. Daarnaast worden handvaten aangereikt om zowel op functie, functioneel als op participatie niveau, assessments af te nemen.

 • Maandopdracht


Dag 4 - 10 juni 2021
Hoe bepalend is de setting waar ik werk

 • Terugkoppeling maandopdracht

 • Settings: we brengen een overzicht van settings waarbij de biomechanische benadering kan toegepast worden. Welke impact heeft de soort setting op mijn therapeutisch redeneerproces?

 • Vervolgens verdiepen de deelnemers zich in één setting. Collega’s ergo uit de eerstelijn, hospitalisatie, revalidatie en SP komen getuigen over hun invulling van hun job. Ze delen goede praktijkvoorbeelden en concrete tips. Er is ruim de mogelijkheid om ervaringen en uitdagingen met elkaar te delen.

 • Maandopdracht


Dag 5 - 9 september 2021
Doedag Biomechanische interventies

 • Terugkoppeling maandopdracht

 • Biomechanische interventies: tijdens deze interactieve dag op de campus doorloopt elke deelnemers drie workshops namelijk rugschool, interventies na Covid en interventies bij COPD.

 • Maandopdracht


Dag 6 - 7 oktober 2021
Doedag Biomechanische methodieken

 • Terugkoppeling maandopdracht

 • Biomechanische methodieken: op een interactieve manier gaan de deelnemers aan de slag tijdens twee workshops.

 • In de workshop Kinaetics wordt er actief aan de slag gegaan waarbij autonomie van het bewegen centraal staat zowel bij de zorgverlener als bij de client. Kinaetics is een methode die gebaseerd is op wetenschappelijke kennis en die een andere en verrassende kijk geeft op het vraagstuk hoe we mensen kunnen bewegen.

 • In de tweede workshop worden de mogelijkheden van Pilates als ergotherapeut gedemonstreerd. Eline D’Hondt en Leen Rooms dagen jullie uit om daarbij continue de link te leggen naar de anatomie en de leer van het bewegen.

 • Maandopdracht


Dag 7 - 18 november 2021
Doedag Biomechanische interventies


Tijdens de laatste vormingsdag zoomen we nog verder in op enkele biomechanische interventies. Tijdens enkele praktijkgerichte workshops zullen onderstaande thema’s concreet worden toegelicht.

 • Aandachtspunten in de revalidatie van schouderaandoeningen
 • Omgaan met chronische pijn - onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Handrevalidatie