Ergotherapie? Ja, het werkt!

"Als ergotherapeut moet ik steeds meer aantonen dat wat ik doe ook effectief is. Dit is voor mij als 'ergo in de praktijk' niet steeds evident." Dixit een ergotherapeut op één van onze Kronkels bijscholingen.

Inderdaad, we weten als ergo dat wat we doen effectief is, maar we kunnen het niet altijd bewijzen. Toch wordt er steeds meer gevraagd naar die verantwoording. Vanuit de overheid wordt er daarenboven gewerkt aan een methodiek om het evidence based werken in de praktijk te evalueren. Evidence based werken moet 'standaard' worden.

De bedoeling van de ondersteuningsgroep ‘Ergotherapie en Evidence Based Practice’ (EBP) is dat ergotherapeuten rond het thema EBP elkaar vinden. Vanuit de noden die de deelnemers ervaren gaan we samen aan de slag. De groep wordt daarom bewust klein gehouden. Op het einde van de ondersteuningsgroep heeft iedere deelnemer bewijsmateriaal dat de effectiviteit van ergotherapie binnen zijn tewerkstelling aantoont. 

Programma

De ondersteuningsgroep komt samen gedurende een vijftal namiddagen. De eerste bijeenkomst is voorzien op dinsdag 11 februari 2020. Verdere data worden op deze eerste bijeenkomst vastgelegd met de deelnemers.

Doelgroep

De groep zal bestaan uit maximaal 15 ergotherapeuten uit het werkveld. 

Begeleiding

Leen De Coninck