Inhoud

Met het functionele leesprogramma ‘lees je honger’ leren kinderen uit het buitengewoon onderwijs op een aangename manier lezen. Het leesprogramma sluit aan bij hun leefwereld, waardoor ze sneller leren lezen en meer gemotiveerd zijn. Dit programma kan ook bij kleuters uit de derde kleuterklas gebruikt worden. Voorbereidende en aanvankelijke leesvaardigheden worden op een speelse, duidelijke en gestructureerde wijze gestimuleerd. Het functionele leesprogramma komt tegemoet aan de vraag van hulpverleners, kleuteronderwijzers en leerkrachten. Het programma kwam tot stand na jarenlange praktijkervaring. Per letter is er een werkbundel met werkbladen en extra uitleg voorzien. Er is ook extra spelmateriaal beschikbaar.  

Programma

9u30        Voorstelling lesgever en werksetting
9u45        Inleiding
10u25      Overlopen van de beoogde doelstellingen per werkblad
12u00      Lunchpauze met broodjes
13u00     Tonen van het materiaal en de didactische spelvormen
13u30      Praktijkoefening en bespreking
15u15      Vraagstelling en afronding
15u30      Einde studiedag

Doelgroep

Lesgevers uit BO type 2
Lesgevers kleuteronderwijs (derde kleuterklas).

Dit programma kan gebruikt worden in de fase van de beginnende geletterdheid.  Dit programma heeft ook een meerwaarde voor anderstalige kinderen.

Lesgever

Sofie Uyttersprot, lesgever BO type 2