Inhoud

Plenaire sessie: Een blik op de gedragsverandering na een NAH

Wouter Lambrecht (Hersenletselpraktijk, Gent) vertelt ons meer over de gevolgen van een NAH en de impact die dit heeft op het gedrag.  Hij belicht zowel de aspecten cognitie, emotie als de context. Vanuit zijn jarenlange ervaring als neuropsycholoog geeft hij vaak vormingen en lezingen over de gevolgen van een NAH. Hij is tewerkgesteld op een NAH-unit in een Psychiatrisch Centrum en heeft daarnaast ook een Hersenletselpraktijk in Gent. Hij zal zijn verhaal dus zeker theoretisch kunnen kaderen maar ook kunnen kleuren met veel praktijkvoorbeelden.

Deze lezing is een ideale start van deze dag.  Deze theoretische bagage wordt meegenomen in de workshops die heel specifiek zullen ingaan op deze 3 aspecten.

Praktijkgerichte workshops

Na de plenaire sessie doorloop je drie workshops die zullen ingaan op deze aspecten van gedragsverandering bij NAH.

 • Workshop Cognitieve Revalidatie bij verminderd ziekte-inzicht (Bie op de Beeck)
  Een Niet Aangeboren Hersenletsel heeft vaak een verminderd ziekte-inzicht tot gevolg.  Als hulpverlener geeft dit extra uitdagingen binnen je therapeutische relatie om hier gepast op te reageren.  Tijdens deze workshop leren we enkele principes vanuit de cognitieve revalidatie toepassen om dit gevolg beter te begrijpen en aan te pakken. 
 • Workshop Psycho-educatie voor de patient en zijn context (Nele Jacob - AZ Sint Blasius, Dendermonde)
  De impact van een hersenletsel laat zich voelen bij zowel de cliënt als zijn omgeving. Als hulpverlener vinden we het belangrijk dat we de omgeving ook betrekken bij de zorgverlening. Tijdens deze workshop belichten we het belang en de inhoud van psycho-educatie voor zowel de cliënt als zijn omgeving. 
 • Workshop Emotionele verandering binnen een relatie (Maryke Moens - VZW Eindelijk, Buggenhout)
  Je wordt als hulpverlener vaak geconfronteerd met verschillende vragen rondom veranderingen binnen de partner-relatie van je patiënt.  Binnen deze workshop gaan dieper in op het thema ‘intimiteit en seksualiteit’ en  leer je de signalen herkennen en er passend op reageren. Er worden praktische handvaten gegeven om dit thema bespreekbaar te maken en tegemoet te komen aan de hulpvraag van je cliënt en zijn partner.

Programma

9.00u: Onthaal met koffie
9.20u: Verwelkoming
9.30u: Plenaire lezing: De gedragsveranderingen vanuit 3 standpunten belicht (Wouter Lambrecht)
11.00u: Pauze
11.20u: Workshopsessie 1  
12.40u: Lunch met broodjes
13.20u: Workshopsessie 2 
14.40u: Pauze
15.10u: Workshopsessie 3
16.30u: Einde van de studiedag

Doelgroep

Alle professionelen binnen de gezondheidszorg

Lesgevers

 • Wouter Lambrecht is tewerkgesteld op een NAH-unit in een Psychiatrisch Centrum en heeft daarnaast ook een Hersenletselpraktijk in Gent.
 • Bie Op de Beeck werkt als docent aan de Thomas More Hogeschool en is daarnaast een zelfstandig ergotherapeute en heeft ze een eigen behandelpraktijk voor cognitieve revalidatie en begeleiding na hersenletsel.
 • Nele Jacob is werkzaam als ergotherapeut en begeleid mee de geheugenkliniek in AZ Sint Blasius in Dendermonde.
 • Marijke Moens werkt als ergotherapeute in een dagcentrum voor mensen met NAH, daarnaast heeft ze ook een zelfstandige ergotherapiepraktijk.