Gespreksavond: Marrakesh ontsluierd

12 maart 2019

Wat staat er in het VN - migratiepact voor 'veilige, ordelijke en gereguleerde migratie'?

Voorafgaand aan de goedkeuring van het VN-Migratiepact (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) op 10 december 2018 liepen in België de gemoederen fel op. Dit leidde uiteindelijk tot de val van de regering. Iedereen had wel een mening pro of contra. Toch waren de meeste (politieke) discussies weinig vruchtbaar omdat maar weinig mensen op de hoogte waren van de exacte inhoud van het verdrag.

We zijn nu enkele maanden later en de emotie is wat verminderd. Tijd om op een rustige en doordachte manier het Marrakesh-pact te ontsluieren.

Programma

Flor Didden, beleidsmedewerker van 11.11.11 heeft de totstandkoming van het VN-Migratiepact van in het begin tot ondertekening gevolgd. Hij blikt terug op de totstandkoming van het pact en geeft  duiding over de concrete inhoud ervan.

Tijdens de gespreksavond krijg je antwoord op volgende vragen:

  • Hoe is dit pact tot stand gekomen?
  • Wat staat wel en niet in het pact?
  • Welke intenties van het pact worden reeds uitgevoerd in het Belgische migratiebeleid?
  • Wat staat ons nog te doen?
  • Zet dit pact de deur open voor ongebreidelde migratie?

Mogelijkheid tot vraagstelling vanuit het publiek. 

Doelgroep

Vrijwilligers, studenten, sociaal-professionals, middenveldorganisaties … die hun inzichten m.b.t. migratie wensen te verfijnen.

Gastspreker

Flor Didden, beleidsmedewerker van 11.11.11 

Organisatie

Leernetwerk mensen zonder wettig verblijf.
Dit leernetwerk is een samenwerking tussen IN-Gent, Agentschap Integratie en inburgering en de Arteveldehogeschool – bachelor in het sociaal werk.

Praktisch

Wanneer: dinsdag 12 maart 2019
Deuren: 19.30 u - Gespreksavond: 20 - 22 u

Locatie: Campus Sint-Annaplein
Scheldeauditorium, Sint-Annaplein 31, 90000 Gent.

Kostprijs: Gratis, maar inschrijven verplicht via  deze link

Contactpersoon

Geert Matthys
docent - opleiding sociaal werk
09 234 94 56