De effecten van anderen en groepen op onze perceptie, onze attitudes en ons gedrag
De dynamieken in (kleine taakgerichte) groepen

 

Inhoud

Deze opleiding omvat de belangrijkste inzichten en fenomenen uit de Sociale Psychologie, met een sterke focus op sociale perceptie, interpersoonlijke en groepsprocessen, groepsdynamica en team@work.

Het doel is om de evidence based kennis en inzichten van de deelnemers te verhogen, waardoor ze (binnen de organisatiecontext) beter personen, groepen en teams kunnen inschatten en aansturen, effectiever kunnen communiceren met medewerkers, onderschikten, teamgenoten, … beter (gedragen) beslissingen kunnen nemen, etc. Je leert tijdens de opleiding over mogelijke problemen die zich voordoen op interpersoonlijk en groepsdynamisch vlak en leert deze te remediëren.

Groepsdynamica is al lang niet meer uitsluitend een academisch domein binnen de psychologie of aanverwante disciplines (HRM, consumentenpsychologie, sociologie). In bedrijven, het gerecht,  de economie en de politiek past men de inzichten uit de sociale psychologie en groepsdynamica meer dan ooit toe.

Komen aan bod:

 • Het sociale zelf: ik tussen de anderen (summier):
  Zelfkennis, zelfwaardering en zelfpresentatie
  (met o.a. perceptie van het eigen gedrag, de gelaatsfeedback hypothese, sociale vergelijkingstheorie, het private en publieke zelfbewustzijn, mechanismen van zelfverheerlijking, zelfdienende cognities, zich koesteren aan het succes van anderen, neerwaartse sociale vergelijkingen, …)
 • Persoonswaarneming (summier):
  Observatie, attributie en integratie
  (met o.a. eerste indrukken, attributievertekeningen, valse consensuseffect, basisfrequentievalstrik, actor-observator effect, fundamentele attributiefout, ideologische motieven, impliciete persoonlijkheidstheorie, primauteitseffect, behoefte van afsluiting, persistentie van opvattingen, confirmatorische hypothesetoetsing, zelfvervullende voorspelling, …)
 • Groepswaarneming (summier):
  Stereotypen, vooroordelen en discriminatie
  (met o.a. sociale categorisatie, ingroep-uitgroep, kern van waarheid, denkbeeldige correlaties, contrasteffecten, confirmatievertekening en zichzelf vervullende voorspelling, realistische conflicttheorie, intergroep conflict, ingroep favoritisme, …)           
 • Groepsprocessen: sociale beïnvloeding
  Conformiteit: normen, klassieke conformiteitsexperimenten, Sherif en Ash, waarom conformeert men, meerderheidsinvloed, minderheidsinvloeden.
  Inwilliging van verzoeken
  Gehoorzaamheid: Millgram, verzet, de aard van de mens
 • Groepsprocessen: in kleine taakgerichte groepen
  De aanwezigheid van anderen: sociale facilitatie, social loafing, blokkades en procesverliezen, caution en risky shifts, deïdividuatie
  Interageren en samenwerken met anderen: toetreden tot een groep, rollen, normen, groepspolarisatie, groepsdenken, groepsprestatie, brainstormen, informatie-uitwisseling, functionele groepsgrootte, sociaal lanterfanten in teams, verstrikking, waarom een groep werkt, computer aided group decisions, diversiteit

Doelstelling en methode

Er wordt afwisselend gedoceerd en met filmmateriaal, cases, rollenspelen, experimenten gewerkt. Er wordt tevens verwacht dat de cursisten de pas verworven kennis en bestaande groepsdynamische fenomenen leren (h)erkennen en deze bevindingen in interactie met elkaar beschrijven/aanvullen.

Doelgroep

 • Medewerkers
 • Leidinggevenden

Lesgevers

Vicky Franssen

 • Gedoctoreerd Sociaal/Experimenteel psychologe.
 • Docente (markt)onderzoek, statistiek en groepsdynamica in de opleiding Bedrijfsmanagement aan de Arteveldehogeschool te Gent.
 • Onderzoeker: deed onderzoek naar informatiedeling bij kleine taakgerichte groepen, cognitieve tijdschattingen, sociale media, sociale netwerken, deelinitiatieven en de deeleconomie, marketingacties bij KMO’s, digitale stress, levenslang leren, … en schreef reeds mee aan allerlei projecten (bv., over akoestische systemen, werken na pensioen, beeldbellen in de sociale sector, educatieve pakketten bij wondverzorging, de commons, …).

Haar werk, onderzoek en opinies (als sociaal psychologe en over sociale media, sharing of digitale stress) verscheen o.a. in enkele peer reviewed A1 tijdschriften en in de binnenlandse pers (Ad Rem, Knack, De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad, De Kruitfabriek op VIER, Feeling, Plus Magazine, Wetenschapscafé, ...).