Inhoud

Tijdens deze reeks van 4 sessies heb je de keuze uit verschillende onderwerpen:

Diversiteit in het basisonderwijs

Het is snel gezegd: “Leerlingen en leerkrachten moeten leren omgaan met diversiteit” of “Diversiteit in de klas is een bron voor differentiatie”. Maar leerkrachten blijven met een aantal vragen zitten: “Hoe realiseer je dit in de praktijk?”, “Krijgen leerlingen hierdoor meer gelijke kansen?” en “Brengen we hierdoor meer leerlingen tot leren en hoe doe je dit dan?” Tijdens de sessies zal telkens zowel een kader geschetst worden als heel praktisch gewerkt worden met de instrumenten of materialen die hiervoor beschikbaar zijn.


Diversiteit in het secundair onderwijs

Ook in het secundair onderwijs worden de ondersteuningsbehoeftes van de leerlingen complexer en krijgen we te maken met een groeiende diversiteit. Kant en klare antwoorden zijn er niet en een zoektocht naar antwoorden op maat van de school dringt zich op. Zowel leerlingen als leerkrachten moeten zich in deze antwoorden kunnen vinden, willen we diversiteit ten volle benutten in het secundair onderwijs. Verbindende communicatie is hier een sleutelwoord.

Ervaringen met diversiteit uit onze eigen leefwereld en de leefwereld van leerlingen in onze klas/ onze school vormen het uitgangspunt van dit aanbod.


Taalbeleid

Kwaliteitsvol taalonderwijs ontstaat niet zomaar, het vraagt van de school een degelijk taalbeleid. We construeren een definitie voor het woord 'taalbeleid' en gaan op zoek naar relevante inhouden. Dit moet ons in staat stellen het taalbeleid van de eigen school te onderzoeken en waar nodig verder vorm te geven.

We focussen daarbinnen op het belang van taalvaardigheidsonderwijs en hoe het gestalte kan krijgen. We staan stil bij twee essentiële vragen: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed?


Sociaal-emotionele ontwikkeling - VOLZET

Als kind kom je op school in een totaal nieuwe leefwereld terecht waar er heel wat van jou wordt verwacht. Het is dan ook vanzelfsprekend dat je je als kind veilig moet voelen. Alles staat of valt met een veilige leefklimaat. In een krachtige leer- en leefomgeving mag een kind fouten maken en wordt het geholpen in zijn boeiende zoektocht naar zijn ontplooiing. Maar hoe zorg je nu precies voor zo’n omgeving? We gaan op zoek naar de handvatten om een dergelijk veilig klimaat te creëren. Preventie is hier het sleutelwoord. We bouwen in deze sessies een klimaat uit waar het veilig is om op te groeien. Op die manier kunnen we moeilijkheden snel opsporen en ontdekken en mogelijke problemen van bij het prille begin aanpakken.


Team Teaching en co-teaching

Team teaching is een hulpmiddel om tegemoet te komen aan de noden van een diverse klasgroep. Het is echter geen wondermiddel of succesformule. Net zoals bij elke didactische werkvorm die theoretisch inzicht vergt, is het vooral de transfer naar jouw klascontext die het verschil kan maken voor deze leerlingen. Team teaching is echter meer dan "een extra paar handen in de klas". Door intensief samen te plannen, les te geven en te evalueren verruim en verdiep je tevens je kennis en vaardigheden binnen een versterkende complementariteit met je team teacher. Dit vergroot tevens je professioneel zelfverstaan, je reflecterend vermogen en draagt positief bij tot je welbevinden als leerkracht in je klas en met je schoolteam.

In de eerste sessie lichten we de 7 modellen van team teaching toe, overlopen we do’s en don’ts, bespreken we wat dit vraagt van jou als (zorg)leerkracht en de (school)cultuur. In de volgende sessies gaan we praktijkgericht aan de slag in kleinere groepen.


Spelbegeleiding bij kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 2,5 tot 6 jaar

Onderwijsbehoeften bij jonge kinderen worden zichtbaar doorheen de mindere kwaliteit of zelfs het ontbreken van betrokken spelen. In deze sessies leer je ontwikkelingsachterstanden onderkennen en de nodige stimulering bieden om kinderen te helpen tot meer kwaliteitsvol spel te komen. Er is ruimte voor uitwisseling en voor uitproberen in je eigen werksituatie. We hebben het over spelbegeleiding en niet over speltherapie!

Inschrijven voor deze specifieke sessie? Mail naar katja.declercq@arteveldehs.be.

Algemeen studiemateriaal

Je krijgt een gast-login voor het digitale leerplatform ‘Chamilo’ zodat je de hand-outs van de sessie(s) waarvoor je ingeschreven bent kunt downloaden.
De lesgever geeft tijdens de sessies aan welk studiemateriaal er gebruikt wordt.

Doelgroep

Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,… in het regulier of buitengewoon onderwijs.

Je volgt deze sessies samen met studenten Bachelor na Bachelor Buitengewoon Onderwijs en/of Zorgverbreding en Remediërend Leren.

Je kan aansluiten bij de sessies onder voorbehoud van voldoende plaatsen. Je krijgt voor de start van de sessies een mail om jouw deelname al dan niet te bevestigen.

Je volgt alle sessies die deel uitmaken van eenzelfde opleidingsonderdeel, er kunnen geen afzonderlijke sessies gevolgd worden.

Attest van deelname

Je krijgt een attest van deelname voor de gevolgde sessies.