Inhoud

In het onderwijs is handelingsgericht samenwerken een noodzaak om het onderwijsaanbod af te stemmen op de noden van elk kind. Je krijgt zicht op verschillende rollen en functies van teamleden en op verschillende vormen van zorgoverleg. Je verkent de ondersteuningsbehoeften in je team in functie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Algemeen studiemateriaal

Je krijgt een gast-login voor het digitale leerplatform ‘Chamilo’ zodat je de hand-outs van de sessie(s) waarvoor je ingeschreven bent kunt downloaden.

Verder staat bij elk aanbod vrijblijvend vermeld welke studiematerialen gebruikt worden in de cursus of welke studiematerialen aangeraden worden.
De lesgever geeft tijdens de sessies aan welk studiemateriaal er gebruikt wordt.

Doelgroep

Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,… in het regulier of buitengewoon onderwijs.

Je volgt deze sessies samen met studenten Bachelor na Bachelor Buitengewoon Onderwijs en/of Zorgverbreding en Remediërend Leren.

Je kan aansluiten bij de sessies onder voorbehoud van voldoende plaatsen. Je krijgt voor de start van de sessies een mail om jouw deelname al dan niet te bevestigen.

Je volgt alle sessies die deel uitmaken van eenzelfde opleidingsonderdeel, er kunnen geen afzonderlijke sessies gevolgd worden.

Attest van deelname

Je krijgt een attest van deelname voor de gevolgde sessies.