Inhoud

Na deze bijscholing kan je:

  • de rollen en functies van jouw teamleden in functie van het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften omschrijven.
  • de vormen van overleg in jouw team en andere teams in functie van het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften omschrijven. Je kan ideeën formuleren tot optimalisering ervan.  
  • jouw teamleden ondersteunen in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • handelingsgericht samenwerken met teamleden in functie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Programma

In drie interactieve sessies van telkens 3,5u leg je voortdurend de link tussen een aantal theoretische inhouden en jouw eigen praktijkcontext.  Je verkent de ondersteuningsbehoeften van jezelf en van jouw team in functie van het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Je onderzoekt wie welke rollen en functies opneemt, welke vormen van zorgoverleg bestaan en hoe deze in jullie eigen context kunnen geoptimaliseerd worden. In de sessies deel je voorbeelden en ervaringen samen met collega’s en je toetst ze aan je eigen praktijk. 

Doelgroep

Directie, leerkrachten, studenten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, ….