Inhoud

In dit opleidingsonderdeel leer je systematisch en doelgericht een kwaliteitsvol groepswerkplan (GWP) te ontwerpen. Een groepswerkplan dat verbindend werkt met individuele handelingsplanning. Je vertrekt daarbij van bestaande documenten uit het onderwijs en krijgt tips en adviezen om handelingsplannen te optimaliseren. Je doorloopt de verschillende fasen van handelingsplanning en maakt kennis met de criteria en de eigenschappen van een doeltreffend handelingsplan. Handelingsgericht werken (HGW) biedt de theoretische basis om je te bekwamen in het cyclisch proces van handelingsplanning.

Algemeen studiemateriaal

Je krijgt een gast-login voor het digitale leerplatform ‘Chamilo’ zodat je de hand-outs van de sessie(s) waarvoor je ingeschreven bent kunt downloaden.

Verder staat bij elk aanbod vrijblijvend vermeld welke studiematerialen gebruikt worden in de cursus of welke studiematerialen aangeraden worden.
Studiemateriaal voor deze sessies:

  • “Handelingsplanning in het basisonderwijs” Van Gils, M., Speltincx, J. Garant Uitgevers,  Editie: 2009 ISBN 978-90-441-2498-9
  •  “Minder onderwijzen, meer leren. Handelingsgericht werken 2.0”, Van der Meer N. 2016. Bazalt ISBN 978-94-611-8218-0

Doelgroep

Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,… in het regulier of buitengewoon onderwijs.

Je volgt deze sessies samen met studenten Bachelor na Bachelor Buitengewoon Onderwijs en/of Zorgverbreding en Remediërend Leren.

Je kan aansluiten bij de sessies onder voorbehoud van voldoende plaatsen. Je krijgt voor de start van de sessies een mail om jouw deelname al dan niet te bevestigen.

Je volgt alle sessies die deel uitmaken van eenzelfde opleidingsonderdeel, er kunnen geen afzonderlijke sessies gevolgd worden.

Attest van deelname

Je krijgt een attest van deelname voor de gevolgde sessies.