Een sessie van een twee- of drietal uur.

Je hebt al heel wat ervaring met het opzetten van STEM-activiteiten en wil graag weten hoe je gevarieerd kan evalueren. Hoe kan je aan de slag gaan met zelf- en peerevaluatie samen met de kinderen? Hoe gaan we schoolbreed inzetten op een gedeelde visie op evalueren?

Inhoud

Op basis van concrete voorbeelden exploreren we verschillende vormen van evaluatie die we kunnen inzetten in de klas voor STEM-activiteiten (zelf- en peerevaluatie, aftoetsen van ontwerpcriteria, formatief en summatief evalueren, enz.)

We kijken ook verder dan de klas en kaderen het belang van een schoolbrede aanpak en een goede communicatie zowel intern als naar ouders.

Doelgroep

Leraren kleuter- en lager onderwijs; Deze sessie is enkel relevant indien de school/leerkrachten reeds voldoende ervaring hebben met STEM-didactiek.

Thematische lijn

De jonge makers van morgen