Inhoud

We starten deze workshop met een korte presentatie van de werking van OKAN: wie komt in OKAN terecht; hoe is OKAN georganiseerd en wat kunnen wij verwachten van een OKAN’er die naar het reguliere onderwijs doorstroomt?

De verwerving van een tweede taal (het Nederlands in dit geval) stopt niet na een jaar OKAN. Het is belangrijk dat ex-OKAN’ers in onze lessen voldoende ondersteuning krijgen om hun tweede taal verder te verwerven. We staan kort stil bij het proces van een tweedetaalverwerving en we bekijken de mogelijkheden om tweedetaalleerders in onze lessen te ondersteunen.

In deze workshop krijg je ook een verzameling van good practices en antwoorden op volgende vragen:

  • Hoe kan ik (vak)taal aanbieden aan mijn ex-OKAN-leerlingen? 
  • Welke werkvormen kan ik inzetten om mijn ex-OKAN’ers te ondersteunen?
  • Hoe evalueer ik mijn ex-OKAN-leerlingen? 

Doelgroep

Deze sessie richt zich tot alle leraren uit het secundair onderwijs (alle vakken) die ex-leerlingen uit de OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) in hun klas hebben.