Inhoud

In deze module werken we hoofdzakelijk vanuit de persoon van de hulpverlener die zichzelf als instrument leert aan te wenden en in te zetten als hefboom naar verandering toe. Bijgevolg staat de hulpverleningsrelatie centraal. De cursist leert het gezin begeleiden voorbij het louter toepassen van theorieën en aanwenden van methodieken. Hij leert het gezin echt te ontmoeten, met het gezin tot verbinding te komen waardoor het gezin vanuit zichzelf en zijn eigen kracht in beweging komt. De aanpak is praktijk- en ervaringsgericht. Er wordt geoefend aan de hand van zelf ingebracht casusmateriaal. 
Kennis van de systeemtheorie is aangewezen, doch geen absolute voorwaarde.

 

Programma

We ontleden de hulpverleningsrelatie in zijn verschillende onderdelen. Zo zoomen we in op de functionele relatie, de dialogische relatie, de overdrachtsrelatie, de hermeneutische relatie en de transpersoonlijke en spirituele relatie. Tijdens de laatste dag leggen we deze weer samen en oefenen de cursisten in het integreren ervan.

Doelgroep 

Professionals  met ervaring in begeleidings- hulpverlenings- of opvoedingswerk

Instapvoorwaarden

Diploma menswetenschappelijk, agogisch, sociaal of paramedisch hoger onderwijs
1 jaar ervaring in begeleidings- hulpverlenings- of opvoedingswerk
Tijdens de opleiding aan het werk zijn in begeleidings- hulpverlenings- of opvoedingswerk en gezinnen begeleiden of in de gezinscontext aan het werk zijn.

Lesgever

Ief Barbier