Inhoud

Tijdens deze bijscholing zoomen we in op het levensbeschouwelijke aspect van een cultuur. In de West-Europese cultuur is zingeving een privézaak geworden. Het openbare leven en de openbare ruimte zijn geseculariseerd. Toch merken we dat samen met het proces van secularisering onze cultuur een veelheid aan levensbeschouwingen kent.

Onze samenleving is niet alleen multicultureel, maar ook multilevensbeschouwelijk. We merken ook dat anders- of niet-gelovigen het eigen waarden- en normenkader bevragen. Veelal botsen ze daar op onverschilligheid en/of onwetendheid.

Naast het leren kennen van de belangrijkste levensbeschouwingen (jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, vrijzinnig humanisme), wordt er binnen deze lessenreeks vooral aandacht besteed aan de uitdagingen van een interlevensbeschouwelijke dialoog. We staan in deze lessenreeks ook stil bij de eigen identiteit aangezien het (her)kennen van deze levensbeschouwelijke identiteit een voorwaarde is voor het (her)kennen van de levensbeschouwelijke pluraliteit.

Programma

  • Donderdag 20 september 2018 (13.30u - 17.00u)
  • Donderdag 27 september 2018 (9.00u - 12.30u)
  • Donderdag 18 oktober 2018 (9.00u - 12.30u)
  • Donderdag 25 oktober 2018 (9.00u - 12.30u)
  • Donderdag 15 november 2018 (9.00u - 12.30u en 13.30u - 17.00u)
  • Donderdag 29 november 2018 (9.00u - 12.30u)
  • Donderdag 13 december 2018 (9.00u - 12.30u)
  • Donderdag 10 januari 2019 (9.00u - 12.30u en 13.30u - 17.00u)

Doelgroep

Elke professional heeft baat bij interculturele comptenties. 

Postgraduaat Intercultureel werken en coachen

Dit is één van de 3 opleidingsonderdelen van het postgraduaat Intercultureel werken en coachen opengezet als lessenreeks. Elke lessenreeks bestaat uit acht halve dagen. Andere lessenreeksen: