Inhoud

In deze lessenreeks zoomen we in op het levensbeschouwelijke aspect van (een) cultuur. Het openbare leven in de Westerse samenleving is geseculariseerd. Toch merken we dat samen met het proces van secularisering onze cultuur een veelheid aan levensbeschouwingen kent. Onze samenleving is niet alleen multicultureel, maar ook  multilevensbeschouwelijk.  Anders- en niet-gelovigen bevragen ons wel eens op het eigen waarden- en normenkader. Veelal botsen ze daar op onverschilligheid en/of onwetendheid.

We ontdekken een aantal grote levensbeschouwingen (jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, vrijzinnig humanisme) en maken kennis met tools om op een positieve manier deel te nemen aan een interlevensbeschouwelijke dialoog. We vertrekken in deze lessenreeks vanuit de eigen identiteit aangezien het (her)kennen van deze levensbeschouwelijke identiteit een voorwaarde is voor het (her)kennen van de levensbeschouwelijke pluraliteit. 

We vertrekken vanuit de zoektocht naar onze eigen levensbeschouwelijke identiteit en laten ons bevragen door anderen. Dit doen we aan de hand van een ruime waaier aan bronnenmateriaal, de actualiteit en doorheen ontmoetingen met getuigen en sprekers. Laat je onderdompelen in de rijke variatie aan visies en overtuigingen in onze pluralistische samenleving!

Programma

De lessen worden georganiseerd op een aantal vaste donderdagen tussen september en februari. .

  • 01/10: 13.30u - 17.00u
  • 12/11: 9.00u - 12.30u
  • 19/11: 9.00u - 12.30u
  • 26/11: 9.00u - 12.30u
  • 14/01: 9.00u - 12.30u
  • 21/01: 9.00u – 12.30u
  • 28/01: 9.00u - 12.30u en van 13.30u - 17.00u
  • 11/02: 9.00u - 12.30u en van 13.30u - 17.00u
  • 18/02: 9.00u - 12.30u en van 13.30u - 17.00u

Doelgroep

Elke professional heeft baat bij interculturele comptenties. 

Postgraduaat Intercultureel werken en coachen

Dit is één van de 3 opleidingsonderdelen van het postgraduaat Intercultureel werken en coachen opengezet als lessenreeks. Elke lessenreeks bestaat uit acht halve dagen. Andere lessenreeksen: