Inhoud

Deze bijscholing bestaat uit de opleidingsonderdelen Iedereen aan het werk en Professionele ontwikkeling, die deel uitmaken van de opleidingen Bachelor ergotherapie en Bachelor sociaal werk. Via een creditcontract kunnen ook mensen uit het werkveld deze opleidingsonderdelen volgen.

De klemtoon van het opleidingsonderdeel Iedereen aan het werk ligt op de methodiek Supported Employment die internationaal als de beste praktijk beschouwd wordt om de slaagkansen op betaald werk in een reguliere werkomgeving te waarborgen. Verwacht je ook nog aan een onderdompeling in het veld ‘arbeid en gezondheid’, aan een basis arbeidsrecht en sociaal recht en aan een kennismaking met de verschillende actoren.

Een opleiding volgen heeft invloed op je professionele identiteit. Hoe haken de nieuwe inhouden en methodieken aan bij je persoonlijkheid en bij je job? In het opleidingsonderdeel Professionele ontwikkeling gaan we samen op zoek naar die linken.

We werken actief en interactief in blokken van minstens een halve dag aan de hand van jouw persoonlijke ervaringen. 

Honger naar meer? Volg de website van SUEM.be om op de hoogte te blijven van andere vormingen rond dit thema. 

Doelgroep

Het is een absolute meerwaarde voor arbeidsbemiddelaars, jobcoaches, trajectbegeleiders en medewerkers in revalidatie of geestelijke gezondheid die mensen ondersteunen in en naar werk.

Praktisch

De opleiding is een mix van hoorcolleges, practica, samenwerkend leren, supervisie en persoonlijke coaching. De cursisten volgen de hoorcolleges samen met de reguliere studenten. De hoorcolleges worden opgenomen en kunnen dus ook op een ander moment gevolgd worden.

De lessen zijn ingepland op maandag en woensdag tussen 8u30 en 18u30. Het lessenrooster wordt zo gauw mogelijk hieronder aangevuld. In de schoolvakanties en de week van 26 oktober is er geen les. 

Tijdens de lunchpauzes kan je terecht in onze studentenresto/-cafetaria of in een van de koffiebars en broodjeszaken in de buurt. 

Lesgevers

  • Experten uit het werkveld lid van SUEM.be
  • Stefaan Derijcke, docent opleiding bachelor ergotherapie
  • Frederik Rosseel, docent opleiding bachelor ergotherapie
  • Veerle Versaevel, docent opleiding bachelor ergotherapie
  • Sylvie De Turck, docent opleiding bachelor ergotherapie
  • Rebecca Peel, docent opleiding bachelor ergotherapie
  • Vera Beuselinck, docent opleiding bachelor ergotherapie
  • Johanna Descamps, docent opleiding bachelor ergotherapie
  • Dominique Potier, docent opleiding bachelor sociaal werk

 


Creditcontract: Een contract aangegaan door het hogeschoolbestuur met de student die zich inschrijft 
met het oog op het behalen van (een) creditbewij(s)(zen) voor een of meer opleidingsonderdelen.

Creditbewijs: De erkenning van het feit dat een student blijkens een examen de competenties of delen ervan, 
verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Deze erkenning wordt vastgelegd in een document 
of een registratie. De verworven studiepunten verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel 
worden aangeduid als 'credits'.