Vanuit Kronkels, het ondersteuningscentrum ergotherapie van Arteveldehogeschool, willen we professionele hulpverleners zoveel mogelijk ondersteunen in hun dagelijkse praktijk. Daarvoor organiseren we onder andere dit begeleidingstraject.
 

Inhoud

In het begeleidingstraject ‘Implementatie van evidence-based practice’ coachen we ergotherapeuten die hun klinische praktijk willen opwaarderen door evidence-based te werken. De bedoeling is om tot een implementatieplan te komen op maat van de eigen praktijk. Dit implementatieplan omvat alle stappen die je kan doorlopen om verandering in jouw organisatie tot stand te brengen. Bij de start wordt een theoretisch kader aangereikt dat iedereen voor de eigen praktijk kan operationaliseren en omzetten naar de eigen praktijk. We vertrekken daarbij vanuit de noden van jouw praktijk en de eigenheid van jouw organisatie.

Gedurende het traject is het de bedoeling dat de stappen van het door jou uitgewerkte plan geïmplementeerd worden in je praktijk. Als deelnemer maak je een proces door van het vertalen van (wetenschappelijke, evidence-based) kennis naar de eigen praktijk.

We verwachten dat je een basiskennis hebt van evidence-based practice. Tijdens deze reeks wordt niet dieper ingegaan op de methodiek van evidence-based practice, maar wordt er meteen de vertaalslag naar de praktijk gemaakt.

Doorheen de reeks word je individueel gecoacht. Er is ook ruimschoots de tijd om ervaringen uit te wisselen met de andere deelnemers en elkaar te inspireren en te ondersteunen gedurende het proces.

De groep bestaat uit minimum 6 tot maximaal 12 ergotherapeuten uit het werkveld en wordt gecoacht door Leen De Coninck.