Twee vliegen in één klap

Inhoud

De mensheid is een stuk mondiger geworden dan pakweg twintig jaar geleden. Iedereen heeft over alles een eigen mening en durft die ook te ventileren. Kán die ook ventileren. Waar dat vroeger gebeurde in de kroeg of bij de kapper, bestaat er nu iets als internet. Volgens de recentste cijfers telt het wereldwijde web al ruim vier miljard gebruikers, goed voor meer dan de helft van de wereldbevolking. Het aantal gebruikers van sociale media blijft ook jaarlijks stijgen. Voor  bedrijven, organisaties, ja zelfs individuen is het dan ook heel belangrijk om een goede onlinereputatie te hebben. Want hoezeer je ook je best doet, één sneer op Twitter, één haatgroep op Facebook, één ontluisterende blogpost kunnen je helemaal onderuithalen. Enkele tips om al dat onheil te overleven.

Daarnaast is er de jongste tijd heel wat te doen rond de GDPR, in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Bijna twee jaar is die verordening in voege, maar nog steeds heerst er onduidelijkheid over. Een algemene inleiding en een handvol do’s-and-don’ts zijn wenselijk.

Doelstellingen

Na deze opleiding ken je

  • De basisprincipes van webcare
  • De basisprincipes van onlinereputatiemanagement
  • De do’s-and-don’ts van de GDPR

Na deze opleiding kun je

  • Gepast reageren op online kritiek
  • Je dienst/product op een passende manier in de online markt zetten
  • Omgaan met gegevensverwerking

Doelgroep

Werknemers, (kleine) zelfstandigen of vrijwilligers bij een vzw die verantwoordelijk zijn voor de website of te maken krijgen met verwerking van gegevens van klanten of leden.

Lesgever

Denis De Bruyne

  • Docent in de opleidingen Office Management, International Office Management en Graduaat Marketing- en Communicatiesupport aan de Arteveldehogeschool in Gent.
  • Een stevige rugzak ervaring in de bedrijfswereld: journalistiek, projectbeheer, communicatie, internet, …
  • Zweert bij het adagio ‘Kennis is macht. Kennis delen is meer macht. Kennis doorgeven is de ultieme macht.’