Programma

We laten ons inspireren door de getuigenis van een schoolontwikkelaar en koppelen hier een theoretische insteek aan. Helemaal in de geest van onze visie op schoolontwikkeling gaan we daarna samen aan de slag: we maken gebruik van de aanwezige kennis en kunde om de blik op ieders eigen situatie te verruimen.

 

14 februari 2017

Evaluatiebeleid: van visie naar actie.

Spreker: Marieke Paquet, beleidsmedewerker en verantwoordelijke voor de interne kwaliteitszorg in de Vrije Basisschool Sint Salvator. Dit is een school met een superdiversiteit, die werk wil maken van een persoonlijke en positieve aanpak.

 

 

14 maart 2017

Bouwen aan een brug. Een vlotte oversteek van de kleuterschool naar de lagere school.

Spreker: Sophie Lejeune, zorgcoördinator en beleidsondersteuner in de Gemeentelijke Basisschool van Merelbeke. Een school waar met een warm hart ZORG gedragen wordt voor alle kinderen.

 

25 april 2017

Klasleerkracht én schoolontwikkelaar: hoe de ene rol de andere kan faciliteren.

Spreker: Joost Van Daele, directeur Vrije Lagere Scholen KLIM, een grote lagere school in Gent met meer dan 600 leerlingen. Oorspronkelijk was Joost klasleerkracht in het vierde leerjaar, hij maakte vanuit die positie het team warm om samen aan schoolontwikkeling te doen.