Tijdens deze studiedag zal je deelnemen aan vier verschillende workshops. De workshops zullen inspiratie en ondersteuning bieden om je ergotherapeutische interventies verder te verdiepen via aangereikte methoden, richtlijnen, boekentips, oefeningen en inspirerende groepsgesprekken.

Centraal staat het ontmoeten van collega’s, zodat je ervaringen kan uitwisselen, samen nieuwe ervaringen kan opdoen en natuurlijk je netwerk uitbreiden!

Dagindeling

8.45u      Onthaal met koffie
9.00u      Introductie op de studiedag
9.10u      Workshopsessie 1
10.40u    Koffiepauze
11.10u    Workshopsessie 2
12.40u    Middagpauze met broodjeslunch
13.30u    Workshopsessie 3
15.00u    Koffiepauze
15.30u    Workshopsessie 4
17.00u    Einde van de studiedag

Ter info: alle cursisten doorlopen afwisselend de vier verschillende workshops.

Aanbod workshops

Workshop 1 – Taboe, geheimen en schuld
Sophie Michiels (PZ Sint Alexius, Grimbergen)

Ai! Dat vind ik taboe!  Veel te vaak botsen we op moeilijk bespreekbare thema’s. Stotterend, twijfelend en angstig biechten onze cliënten uiteindelijk hun zorgen op. Maar hoe reageer je hier nu op? Hoe kan je als therapeut het ijs breken door middel van humor zonder 'te ver' te gaan, en hoe verken je het thema op een manier die voor beiden veilig is.  Alles moet bespreekbaar zijn, enfin ... En toch merk je dat je botst op je ‘eigen’ thema’s en dat sommige thema’s minder evident zijn om ‘zo maar even’ te bespreken.  Aan de hand van oefeningen, per twee, krijg je de kans om jezelf uit te dagen. Zie wat jijzelf als troef kan hanteren om toch te doen wat nodig is, en doordringende vragen te stellen.  Hoe kan jij de cliënt opvangen nadat hij/zij je zonet in vertrouwen nam?

Er werden verschillende voorbeelden, met zeer herkenbare thema’s (leugens, schaamtegevoel, automutileren, misbruik ... ) uitgewerkt. Bedenkingen trekken we ‘taboeloos’ open. Laten we speels en humoristisch onze eigen grenzen verkennen. Bijleren over jezelf, dat moet vooral plezant zijn.

In deze workshop maken we gebruik van verschillende tools; de kaarten van Dixit en het verhaal van de Held.  Er zullen inspiratieboeken aanwezig zijn waarin je even kan snuisteren. Verbreek je eigen grenzen en kom snoepen van omgaan met taboes.

Workshop 2 – Schematherapie, ontdekken en ervaren
Nienke Straalman, creatief therapeut (SJB Psychiatrisch Centrum, Zelzate)

Tijdens deze workshop laten we je kennismaken met de schematherapie in het algemeen en de toevoeging, specifiek gericht op de forensische psychiatrie.

Nienke Straalman zal dit doen aan de hand van foto en/of video materiaal, om op die manier een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen van haar werkplek en hoe schematherapie een belangrijke plek inneemt binnen de behandeling.

In het tweede deel ga je zelf ervaren. Aan de hand van laagdrempelige opdrachten  gaan we oefenen met de verschillende schemamodi en hoe deze een invloed kunnen hebben op het contact tussen mensen, zowel in het dagdagelijkse als in de therapeutische relatie.

Workshop 3 – Kopp-gericht werken tijdens ergotherapie-interventies
Jente Van de Voorde (WZC Sint-Vincentius, Kaprijke)

KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen. In Vlaanderen groeien er duizenden kinderen op met ouders die een psychiatrische problematiek hebben. Eén op de drie van deze KOPP-kinderen ontwikkelt later zelf een psychische stoornis. Een psychiatrisch probleem bij een ouder is de grootste risicofactor voor het zelf ontwikkelen van een psychiatrische problematiek.  Door de ouders, de kinderen en hun omgeving hulp en ondersteuning te bieden kan de kans, dat kinderen later zelf een psychiatrische problematiek  ontwikkelen, verkleind worden.

Er wordt aan KOPP-werking gedaan, maar deze wordt nog niet overal toegepast tijdens ergotherapeutische interventies. Deze sessie biedt handvaten, zoals een richtlijn, assessments, een werkmap, brochures, prodcuten enzovoort om, samen met het team, KOPP-interventies verder uit te bouwen binnen jouw setting.

Workshop 4 - SOS: Let's talk about seks
Hanne Van Holderbeke (SJB Psychiatrisch centrum, Zelzate)

Relaties. Seks. Masturbatie. Porno. Seksspeeltjes. Orgasme. Anticonceptie. Soa’s ... Heb je het daar wel eens over met je cliënten? Of denk je er wel eens over na het hierover te hebben? En hoe doe je dat dan? Wat is het beleid van je setting hierover?

Seksualiteit met inbegrip van intimiteit is een betekenisvolle activiteit, maar het is niet altijd gemakkelijk om hierover te praten op het werk of zelfs naast het werk. Nochtans is het een veel voorkomende topic. We worden dagelijks met dit thema geconfronteerd en toch lijkt het nog steeds een taboe. Het taboe volledig doorbreken vraagt tijd en is een uitdaging, maar cliënten zijn dankbaar als je het bespreekbaar maakt en het betekent voor hen een meerwaarde. Hierdoor kan je nog meer het verschil maken!

In deze sessie staan we stil bij ergotherapie en seksualiteit. Want ja, als ergotherapeuten zijn wij zeker de geschikte personen om seksualiteit bespreekbaar te maken! We denken na hoe we dit in de praktijk kunnen aanbrengen en verder aanpakken. We wisselen ideeën en praktische tips uit. Laten we er gewoon over praten en dan doen.