Inhoud

In deze interactieve workshop vertrekken we vanuit de basisprincipes van een gedifferentieerde klaswerking. Volgende vragen komen hierbij aan bod.

  • Op basis waarvan kun je differentiëren (achtergrond, interesses, cognitieve vaardigheden … van de leerlingen)?
  • Welke elementen in de leeromgeving kun je bespelen ( leerdoelen, werkvormen, evaluatie)?

De focus ligt op de tweede vraag. We bekijken hoe we in onze lessen Nederlands leerdoelen, werkvormen, evaluatievormen en leermaterialen zo kunnen kneden dat ze elke leerling kunnen dienen. Je krijgt een waaier aan concrete werkvormen en evaluatievormen die je gemakkelijk kunt inzetten in jouw lessen.

Doelgroep

Deze sessie richt zich tot leraren Nederlands (eerste en tweede graad secundair onderwijs) die meer willen differentiëren in hun lessen maar hiervoor niet altijd voldoende inspiratie vinden.

Lesgever

Ilse Strobbe - docent Nederlands in de opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs