20 u. - Wouter Van Besien: De ondernemer moet de wereld redden

Ondernemen met impact inspiratiesessie met o.a. Wouter Van Besien

 

Eindelijk is er een antwoord op de vraag: wie moet nu eigenlijk de wereld redden? Volgens Wouter Van Besien is het de ondernemer. Niet alleen de ondernemer natuurlijk, ook anderen zullen verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar zonder de ondernemer is het gedoemd te mislukken.
Nu gaan ‘ondernemen’ en ‘moeten’ niet altijd goed samen. Het idee van ondernemen is net dat je zelf bepaalt wat je wilt, wat je doet, wat je onder handen neemt. Een gezonde dosis passie is onontbeerlijk als ondernemer, en niemand kan commanderen wat je passie moet zijn.

Maar het leven - en wat je er mee doet - is niet vrijblijvend. Hoe dan ook is het aan de ondernemer om richting te kiezen. Om oren en ogen open te houden. Om oplossingen uit te broeden voor de grote uitdagingen van deze tijd. Daar is de meerwaarde te vinden, zowel maatschappelijk als financieel.
 
Wouter Van Besien heeft er een goedgevulde loopbaan opzitten in middenveldorganisaties en de politiek. Nu is hij coördinator duurzaam en ethisch bankieren bij vdk bank. Hij beseft als geen ander dat de economie een samenhangend systeem is. Er speelt zoveel een rol bij de slaagkansen van duurzaam ondernemen, zoals het wettelijk kader, de structuur van onze economie en de financieringsmogelijkheden. Maar de spil van alles is de ondernemer. Zij moet het doen.

21 u. – Frederik Sioen: Creatief ondernemen met impact


Frederik Sioen staat al 20 jaar op de planken als singer-songwriter onder de naam ’Sioen’ (tevens zijn roepnaam). Hij bouwde een internationaal parcours uit waarin passie, creativiteit maar ook engagement en ondernemen centraal staat. Als muzikant zette hij zich in voor verbinding (als organisator van de 0110 Concerten voor Verdraagzaamheid en met zijn project 123-piano Gent) en als activist, met acties als Plastic Attack (tegen overtollige verpakking en plastic).

 

Sinds 16 maart 2020, toevallig de 1ste werkdag van de 1ste corona-lockdown, is hij aan de slag als coördinator van Gents Kunstenoverleg. Met acties als Gentse Cultuurzomer en Covitesse 6 bracht hij mensen binnen de cultuursector en uit andere sectoren samen om binnen de mate van het mogelijke toch verbinding te zoeken. En dit door activering en tewerkstelling van kunstenaars voorop te plaatsen, maar eveneens met grote aandacht voor de mentale zorg en het welzijn van de Gentenaars.

 

In deze sessie beschrijft Sioen het opzet en het proces van die acties die middenin een crisissituatie werden opgezet. Welke impact had deze vorm van creatief ondernemen? En hoe kunnen kunstenaars en artiesten een centrale rol opnemen in de transformatie van een gemeenschap. Cultuur als oplossing.