Bijscholingen en studiedagen

Inspraak en motivatie in de klas

Hoe kan ik werken aan inspraak en motivatie tijdens mijn lessen? Welke acties en tools kunnen mij hierbij helpen? We gaan aan de slag met de toolbox PAR.K waarbij je zicht krijgt op je leerkrachtenstijl en inspiratie opdoet om participatief aan de slag te gaan met jouw klas.

Inhoud

In deze sessie ga je aan de slag met de doelgerichte tools van par.k, het participatiepakket voor meer betrokkenheid en motivatie bij leerlingen dat een basis kan leggen voor burgerschapscompetenties van leerlingen. Je leert de keuze voor een bepaalde tool af te stemmen op de noden van de klasgroep. Dit pakket vloeit voort uit praktijkgericht onderzoek waarbij o.a. de zelf-determinatie-theorie (Vansteenkiste & Soenens, 2015) als richtinggevend kader fungeert. 

Doelgroep

Deze sessie is bedoeld voor leerkrachten secundair onderwijs, ook leerkrachten lager onderwijs kunnen aanknopingspunten vinden met hun lespraktijk.

Lesgevers

Sabine De Muynck: klinisch psycholoog & stagebegeleider, coach en docent pedagogische en communicatieve vakken in de opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs – Arteveldehogeschool.

Vanessa Badisco: orthopedagoog & stagebegeleider, coach en docent PAV en pedagogische vakken in de opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs – Arteveldehogeschool.

 

 

Wanneer?

Donderdag 22 april 2021 van 09u30 tot 12u30

Waar?

Campus Kattenberg
Kattenberg 9
9000 Gent

Kostprijs?

50 euro

Administratieve vragen

Fleur Liefooghe
Partners in leren - OSO
09 234 82 31

Inhoudelijke vragen

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden