Inhoud

We gaan in op diverse fitnesstrainingen in groepsverband en op muziek, waaronder allerlei vormen van aerobics, indoorcycling, Body & Mind, Pilates, aquarobics, BBB, ... Je leert deze trainingen te geven, op te bouwen en te variëren, om nadien te specialiseren in één module. Intensieve inoefenmomenten (individueel en met andere deelnemers) bevatten onder andere muziekanalyse en cueing, opbouw choreografische en niet-choreografische groepslessen, lesgeefmethoden, motivatie-cues, coaching en entertainment.

Mogelijke specialisatiemodules :

 • Bodypower (alle spierversterkende lessen op muziek, zowel de klassieke BBB als nieuwe trends)
 • Indoorcycling
 • Choreografische lessen (dansante vormen van aerobics en step, waarbij een choreografie wordt opgebouwd doorheen de les, aan de hand van blokken)
 • FUNrobics (verschillende aparte liedjes en bijhorende eenvoudige choreografieën, waarbij plezier vooropstaat om te trainingsdoelen te bereiken. Vb. lessen partyrobics zoals Sh’bam, bodyjam. (Max 5 bewegingen per choreo).
 • Body&Mind lessen (vormen van yoga, Pilates, mindfull movements)
 • Aquafitness

Je kan ook - in combinatie met de opleiding Groepsfitness - de praktijkgerichte opleiding Personal trainer te volgen.

Programma

 • Aanleren van lesopbouw, inhouden en variaties binnen choreografische en niet-choreografische vormen van groepsfitness (sessies 1, 2 en 3)
 • Aanleren van de methodisch/didactische principes en lesgeefmethoden, binnen 1 zelf gekozen module (sessie 4, 5 en 6)
 • Verbreden van de eigen bewegingsbekwaamheid in het domein van de verschillende soorten lessen groepsfitness, gericht op het competent uitvoeren van demonstraties en het gericht kunnen bijsturen (sessies 1, 2, 3 en 4)
 • Contactonderwijs (flankerend lesgeven door docent), microteaching, groeps- en individuele begeleiding door docent, zelfstandig inoefenen en verkennend werk.

Doelgroep

 • Voor kandidaten die gemotiveerd zijn om groepslessen te geven op muziek
 • Voor kandidaten die ervaring hebben met deelnemen aan lessen groepsfitness

Lesgevers

Marianne Belpaire