Wednesday 1/4/2020
Artifical Intelligence in Audiology and in Cochlear Implant

Wie graag meer wil weten over de toepassingen van artificiële intelligentie in audiologie, en meerbepaald in cochleaire implantatie, is van harte welkom tijdens deze leerrijke studievoormiddag. 

Ir. Geert De Ceulaer (de oorgroep/eargroup, Antwerpen) geeft een stand van zaken rond A.I. en de bijhorende  toekomstige onderzoekslijnen. Onder andere FOX (Fitting to Outcome eXpert) wordt besproken.

08:30

09:00

10:00

10:30

11:30

Onthaal
Lezing ir. Geert De Ceulaer

Pauze
Vervolg lezing ir. Geert De Ceulaer

Discussion


Thursday 2/4/2020
Vestibulometry in Children  

Wie dacht dat evenwichtsonderzoek enkel bij volwassenen kan afgenomen worden, heeft het mis. Evenwichtsonderzoek is niet langer meer een onderzoek dat enkel bij volwassenen kan afgenomen worden. Zolang de electronystagmografie (ENG) met calorisatie als enige gouden standaard beschikbaar was, werd dit wijselijk niet uitgevoerd bij jonge kinderen en baby’s. Nu de vestibulaire testbatterij intussen aanzienlijk uitgebreid is met complementaire testen als VOS, v-HIT, c-VEMP, o-VEMP kunnen ook kinderen gemakkelijker vestibulair getest worden. In deze studiedag zoomen we in op de vestibulaire testing van baby’s en jonge kinderen.

 

Wie graag meer wil weten over vestibulometrie bij kinderen is dus van harte welkom tijdens deze leerrijke studievoormiddag. 

Prof. Dr. Leen Maes van het UGent komt het standaard screeningsprotocol in Vlaanderen voor gehoorgestoorde baby’s vanaf 6 maanden en jonge kinderen voorstellen en ze gidst ons door de resultaten van het project VIS-Flanders (Vestibular Infant Screening Flanders).

8:00

8:30

10:30

11:30

Onthaal
Lezing Prof. Dr. Leen Maes: Vestibulometry in Children

Lezing Prof. Dr. Leen Maes: VIS-FLanders – Vestibular Infant Screening Flanders

Discussion