Woensdag 31/3/2021
Vestibulometry in Children


Evenwichtsonderzoek is niet langer meer een onderzoek dat enkel bij volwassenen kan afgenomen worden. Zolang de electronystagmografie (ENG) met calorisatie als enige gouden standaard beschikbaar was, werd dit wijselijk niet uitgevoerd bij jonge kinderen en baby’s. Nu de vestibulaire testbatterij intussen aanzienlijk uitgebreid is met complementaire testen als VOS, v-HIT, c-VEMP, o-VEMP kunnen ook kinderen gemakkelijker vestibulair getest worden. Wie graag meer wil weten over vestibulometrie bij kinderen is dus van harte welkom tijdens deze leerrijke studievoormiddag.
 

Prof. Dr. Leen Maes van UGent komt het standaard screeningsprotocol in Vlaanderen voor gehoorgestoorde baby’s vanaf 6 maanden en jonge kinderen voorstellen en ze gidst ons door de resultaten van het project VIS-Flanders (Vestibular Infant Screening Flanders).
 

Deze studiedag kadert binnen het ‘Intensive Programme on Audiology across Borders’ (IPAB) waar laatstejaarsstudenten audiologie uit verschillende landen aan deelnemen. De voertaal is dus Engels.
 

13:00

 

14:30

15:00

 

16:30

17:00

Vestibulometry in Children : adjusted test protocol
Prof. Dr. Leen Maes – University of Ghent (Belgium)

Break
VIS-Flanders – Vestibular Infant Screening in Flanders
Prof. Dr. Leen Maes – University of Ghent (Belgium)​

Discussion/Questions

End


Donderdag 1/4/2021
Artifical Intelligence in Audiology and in Cochlear Implant  


Wie graag meer wil weten over de toepassingen van artificiële intelligentie in audiologie, en meerbepaald in cochleaire implantatie, is van harte welkom tijdens deze leerrijke studievoormiddag.
 

Ir. Geert De Ceulaer (de oorgroep / eargroup, Antwerpen) geeft een stand van zaken rond A.I. en de bijhorende  toekomstige onderzoekslijnen. Onder andere FOX (Fitting to Outcome eXpert) wordt besproken.
 

Deze studiedag kadert binnen het ‘Intensive Programme on Audiology across Borders’ (IPAB) waar laatstejaarsstudenten audiologie uit verschillende landen aan deelnemen. De voertaal is dus Engels.

9:00


10:15

10:45


12:00

12:30

Artificial Intelligence in Audiology – in Cochlear Implant Fitting (part 1)
Ir. Geert De Ceulaer, The Eargroup Antwerp
Break

Artificial Intelligence in Audiology – in Cochlear Implant Fitting (part 2)

Ir. Geert De Ceulaer, The Eargroup Antwerp

Discussion/Questions
End