Inhoud

Klinisch redeneren en ‘evidence based’ handelen zijn competenties waarin elke therapeut dagdagelijks groeit door zijn praktijkervaring en door bijscholing. Van onschatbare waarde zijn de momenten waarop therapeuten feedback van elkaar kunnen krijgen. Samen nadenken over een ingebrachte casus van één van de deelnemers leidt tot een verdieping van de eigen praktijk. Intervisie is hiervoor de ideale manier van werken.

Programma

Er worden zes bijeenkomsten per academiejaar voorzien. Ingebrachte casussen worden via de incidentmethode behandeld. De groep denkt na over één casus volgens de vijf fasen van deze methode. Leden stellen minstens één keer per jaar een eigen cliënt in de groep voor en zijn maximaal aanwezig met een actieve ervaringsgerichte instelling. Casussen van vorige bijeenkomsten worden opgevolgd.

Doelgroep

Stottertherapeuten die minimaal 6 uur stottertherapie per week geven.

Lesgevers

Glenn Aerts, docent logopedie en stottertherapeut

Veerle Waelkens, docent logopedie en stottertherapeut