Inhoud

Klinisch redeneren en ‘evidence-based’ handelen zijn competenties waarin elke therapeut dagdagelijks groeit door zijn praktijkervaring en door bijscholing. Van onschatbare waarde zijn de momenten waarop therapeuten feedback van elkaar kunnen krijgen. Via intervisie wil je je professioneel handelen rond stem versterken, in vraag stellen, bijsturen, enz. Samen met de leden van een vaste intervisiegroep denk je na over een ingebrachte casus van een van de deelnemers. Dit leidt tot een verdieping van jouw eigen professioneel handelen rond stem, dit i.f.v. jouw eigen prakijk. 

Programma

Er worden zes bijeenkomsten per academiejaar voorzien. Ingebrachte casussen worden via de incidentmethode behandeld. De groep denkt na over één casus volgens de vijf fasen van deze methode. Leden stellen minstens één keer per jaar een eigen cliënt in de groep voor en zijn maximaal aanwezig met een actieve ervaringsgerichte instelling. Casussen van vorige bijeenkomsten worden opgevolgd. 

Doelgroep

Logopedisten die minimaal 6 uur stemtherapie per week geven.
Maximaal 8 deelnemers.

Lesgever

Carole Chiers, docent logopedie en stemtherapeut