Inhoud

Intervisie is een interessante en actuele vorm van overleg en deskundigheidsbevordering. Het is een specifiek gestructureerde format voor professionals waarin ervaringsuitwisseling en leren van elkaar centraal staan. Het doel is om tot inzichten en ontwikkeling in professioneel functioneren te komen via een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces.

Programma

In 4 intervisiesessies gaan we aan de slag met de leervragen van de deelnemers:

  • We werken met een vaste intervisiegroep voor de hele periode van het intervisieproces (2-maandelijks op maandagnamidda).
  • De groep bestaat uit min. 5 tot max. 8 deelnemers.
  • Iedere deelnemer brengt een voorbereiding mee met een duidelijke leervraag.
  • Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen om van elkaar te leren.
  • Ter bevordering van het eigen leerproces maakt iedere deelnemer een verslag waarin reflectie over de inzichten uit de intervisie worden toegelicht. Dit verslag wordt gedeeld met elkaar.

Doelgroep

  • Rouwconsulenten
  • Je volgde het postgraduaat rouw- en verliesconsulent (of een evenwaardige opleiding).
  • Binnen jouw professionele context biedt je effectief ondersteuning/begeleiding/hulpverlening aan mensen met een rouw of verlieservaring OF het thema ‘rouw en/of verlies’ is een steeds terugkerend item, gespreksonderwerp in de contacten met jouw doelgroep.
  • Je wil via intervisie je professioneel handelen inzake rouw en verlies versterken, in vraag te stellen, bijsturen… door uitwisseling en reflectie met andere deskundigen.

Lesgevers

Saskia Saelens is bachelor sociaal werk en  docent aan de Arteveldehogeschool - Bachelor Sociaal werk en Postgraduaat Rouw- en Verliesconsulent.

In het Postgraduaat Rouw- en Verliesconsulent verzorgt ze een trainingsdag ‘gespreksvoering’, de module over ‘rouw en verlies bij kinderen en jongeren’ en is ze intervisor. Ook intervisie en supervisie van studenten in de Bachelor Sociaal Werk zit reeds jarenlang in haar takenpakket.

Als freelancer werkt ze voor de VZW Rondpunt, waar ze verkeersslachtoffers en hun nabestaanden coacht.  Ze heeft daarnaast ook een eigen praktijkruimte voor coaching en rouw- en verliesbegeleiding.