Inhoud

Ben jij ook zo’n zoekende leidinggevende die haar of zijn medewerkers zover wil krijgen dat ze uit zichzelf verantwoordelijkheid opnemen … ook voor die kleine noden, die rond de ‘hoofdtaak’ hangen? Of herken je je in een directeur of zorgcoördinator die leerkrachten wil inspireren om bezielend aangepaste zorg te bieden ? Of in de trainer die merkt dat hij/zij de taak van de deelnemer te veel zelf onder handen neemt ? Of in de coach of de organisatieadviseur met een groot probleemoplossend vermogen, die de problemen wel eens durft over te nemen ? Teamleden inspireren om nieuwe dingen te ontwikkelen … Enthousiast blijven leiding geven ook als je te weinig medewerkers vindt, oude patronen moet verlaten of midden in veranderingsprocessen zit … Deelnemers zo ver krijgen dat ze ten volle de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkelingsproces opnemen Het is niet eenvoudig ! Themagecentreerde Interactie (TGI) kan soelaas bieden om hier inspirerend mee aan de slag te gaan.

Programma

  • je inzicht te bieden in het systeem en de methode van TGI
  • je dynamisch te leren balanceren vanuit het ontwikkelen van persoonlijk en participerend leiderschap
  • je te helpen in het bevorderen van de interacties waardoor je op het scherp van de snee aan de slag gaat met wat voorligt
  • rekening te houden met de turbulenties eigen aan deze tijd
  • je aan den lijve kennis te laten maken met de ethische uitgangspunten van TGI en zo te oefenen in het jezelf en anderen leiden
  • zelf te ervaren hoe TGI het levend leren en leidinggeven stimuleert
  • je met de thema’s van de deelnemers zelf de cursus te laten mee–maken, waardoor je TGI beginnend kan inzetten in je eigen werksituatie.

Doelgroep

Werk je in de gezondheids-, sociale of publieke sector? Ben je werkzaam als directeur, hoger kaderlid, stafmedewerker, projectleider, afdelingsleider, teamleider, basiswerker, staflid van een sectorkoepel of -steunpunt of externe advieswerker? Heb jij als doel de samenwerking in je team(s) te stimuleren? Dan behoor je tot de doelgroep van deze module!

Lesgever

Katrien Boone

Licentiaat in de moraalwetenschappen, TGI-diploma van Ruth Cohn Institute for TCI-International. Opgeleid in systeemdenken, psychodrama en voice dialogue, erkend opleider kernkwadranten. Ervaring in management, als coach en adviseur in het omgaan met diversiteit en stimuleren van interacties.Werkzaam als supervisor in opleidingen, organisaties en teams.