De studiedag richt zich naar ergotherapeuten en andere hulpverleners die goede zorg willen geven aan mensen met jongdementie. We nodigen ook hun leidinggevenden uit die in hun beleid mensen met jongdementie een plaats willen geven. Tijdens een workshop zullen zij in dialoog kunnen gaan rondom de noden, de impact, de valkuilen en successen in een werking gericht naar mensen met jongdementie en hun omgeving.

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met Zorgcirkels Jongdementie. De coöperatie Zorgcirkels Jongdementie werd op 31 juli 2017 opgericht in de schoot van vzw Woonzorgnet-Dijleland en het Expertisecentrum Dementie Memo Vlaams-Brabant. Het is een zorgorganisatie met de doelgroep en tegelijk voor de doelgroep! Jonge mensen met dementie zijn immers ook vennoten en stippelen mee de toekomst uit van de coöperatie. Een unicum in Vlaanderen! 

Informatie via: www.zorgcirkelsjongdementie.be
 

Dagindeling

9.15u      Onthaal met koffie
9.30u      Verwelkoming
9.35u      Plenaire lezingen
                   - Een klare kijk op jongdementie
                   - Als organisatie omgaan met mensen met jongdementie
10.55u    Pauze en bezoek aan de tentoonstelling georganiseerd door 'Zorgcirkels jongdementie' en 'Het Ventiel'
                  en verschillende inspirerende initiatieven rond jongdementie
11.20u    Workshopsessie 1: keuze uit workshop A, B of C
12.40u    Lunch met broodjes en bezoek aan de tentoonstelling
13.20u    Workshopsessie 2: keuze uit workshop A, B of D
14.40u    Pauze 
15.10u    Workshopsessie 3: keuze uit workshop A, D of E
16.30u    Einde van de studiedag

Plenaire sessies

Een klare kijk op jongdementie
Annemie Janssens (Expertisecentrum Dementie Memo, Leuven)

Hoe ontstaat jongdementie en wat zijn de typische symptomen? Hoe anders is jongdementie in vergelijking met ouderdomsdementie? Welke impact heeft jongdementie op het leven van de persoon zelf en zijn naaste omgeving, en welke aanpassingen kunnen wij als therapeut maken in onze omgang met hen en in hun activiteitenaanbod? Hoe plaatsen we de persoon met jongdementie terug in zijn kracht? Op al deze vragen hoopt Annemie Janssens antwoord te bieden. Als co-auteur van de boeken ‘Wegwijs in dementie op jonge leeftijd’ en ‘Dementie op jonge leeftijd’ en oprichter van heel veel initiatieven voor deze doelgroep brengt ze heel wat expertise en ervaringen mee.

Als organisatie omgaan met personen met jongdementie
Katja Van Goethem (Zorgcirkels Jongdementie, Leuven)

Vanuit het initiatief ‘Zorgcirkels Jongdementie’ dat werd opgestart in 2016 in Leuven, groeiden heel veel mooie initiatieven ter ondersteuning van personen met jongdementie en hun omgeving. Vanuit deze werking delen enkele initiatiefnemers en medewerkers welke noden ze zien bij mensen met jongdementie en welke antwoorden hierop geboden worden. Proef mee van een waaier van voorstellen en activiteiten om mensen met jongdementie te  ondersteunen. Of hoe je van kleine gewone dingen, grootste zaken kan maken ...

Aanbod workshops

Workshop A – Vanuit beperkingen kijken naar kansen
Nele Demonie (WZC De Wingerd, Leuven en Ergonele)

In deze interactieve workshop zal Nele Demonie dieper ingaan op de taak van de ergotherapeut bij mensen met jongdementie. Zij werkt als ergotherapeut in Hét ontmoetingshuis van Zorgcirkels Jongdementie in Leuven. Vertrekkende vanuit heel wat concrete praktijkvoorbeelden gaat zij dieper in op de manier hoe zij personen met jongdementie ondersteunt in dagdagelijkse handelingen. Zo zal het verlies van bv. oriëntatie, evenwicht of korte termijngeheugen een grote impact hebben op het dagelijks functioneren. Het duidelijk afstemmen op de zorgnoden staat voorop.  Nele vertrekt vanuit de ontstane beperkingen maar gaat volop op zoek naar kansen, mogelijkheden en interesses van elke persoon. Ze maakt gebruik van de principes van het lerend vermogen en dit in nauw overleg met de familie of de omgeving van de persoon zelf.

Workshop B – Heeft een persoon met jongdementie nood aan individuele ondersteuning?
Gudrun Callewaert (Het Ventiel, Hulste) 

Jongdementie slaat toe terwijl het actieve leven nog in volle gang is. Activiteiten die altijd vanzelfsprekend waren, worden door de jongdementie langzaam onmogelijk. Binnen de zorg voor mensen met jongdementie worden we uitgedaagd om antwoord te bieden op hun specifieke wensen en noden. Een goede buddy kan een dankbare ondersteuning zijn. Ook mensen met jongdementie die opgenomen worden in een reguliere setting kunnen de meerwaarde van een buddy gebruiken, omdat zij vaak nog actiever in het leven staan dan andere rusthuisbewoners.  Een goede match tussen een buddy en een persoon met jongdementie kan heel wat kansen geven tot kwalitatieve, individuele begeleiding. Het Ventiel is een werking die zich richt op mensen met jongdementie. Een belangrijk aspect in hun werking is de buddywerking. Gudrun Callewaert getuigt hoe ze een goede buddywerking probeert uit te bouwen, wat de valkuilen zijn en welke aspecten bijdragen tot een ideale ‘match’.  In deze workshop staan we stil hoe je deze buddy’s kan vinden, hoe je mogelijks ook het eigen (ruime) netwerk van de persoon met jongdementie kan aanspreken en hoe je hen kan ondersteunen in hun engagement.

Workshop C – Beleidsmogelijkheden rondom jongdementie (speciaal gericht naar leidinggevenden)
Jan Vanwezer (WZC De Wingerd, Leuven) 

Als leidinggevende van een organisatie binnen ouderenzorg word je vaak geconfronteerd met de vraag tot opvang van mensen met jongdementie. Het is een doelgroep die vaak in de kou blijft staan en een specifiek beleid vraagt. Jan Vanwezer is dagelijks verantwoordelijke van De Wingerd in Leuven. Hij is tevens nauw betrokken bij Zorgcirkels Jongdementie. Hij deelt graag zijn inzichten rond de beleidsmogelijkheden rondom jongdementie en dit zowel op vlak van organisatie, de coöperatiestructuur als de financiering. Welke ondersteuning biedt de overheid en waar hou je rekening mee als je een aanbod voor mensen met jongdementie wil opzetten? Jan Vanwezer brengt in alle openheid zijn verhaal, vertrekkende vanuit eigen praktijkvoorbeelden, en benoemt zowel de kansen en de valkuilen waarmee je kan geconfronteerd worden.

Workshop D – Creatieve ont-moeting
Hilde Maes en Ine Janssen (Zorgcirkels Jongdementie, Leuven) 

Naast het verlies aan mogelijkheden treedt bij mensen met jongdementie het gevoelsleven op de voorgrond. Werken met kleur, vorm en gewaarwording herbergt andere – nieuwe -  deuren tot ontmoeting en verbinding. Het in beeld en woord uitdrukken van wat wezenlijk binnenin beweegt, versterkt eigenwaarde en betekenis. Proef en ervaar wat ervaringsgericht werken met creatief materiaal voor jezelf en de persoon met jongdementie betekenen kan. Hilde en Ine zijn beiden creatief therapeuten en gaan op een heel interactieve manier aan de slag in Hét ontmoetingshuis jongdementie met prachtige resultaten tot gevolg.

Workshop E – Het uitbouwen van een netwerk om tot een gevarieerd activiteitenaanbod te komen
Katja Van Goethem (Zorgcirkels Jongdementie, Leuven) 

Om tegemoet te komen aan de noden van mensen met jongdementie in jouw organisatie zal het niet alleen nodig zijn om een gevarieerd activiteitenaanbod uit te werken. Een heel belangrijke schakel in de organisatie is het uitbouwen van een duurzame samenwerking met verschillende andere mensen, initiatieven en organisaties die jou kunnen ondersteunen. 
Als coördinator van Hét ontmoetingshuis werd Katja Van Goethem uitgedaagd om vanuit beperkingen te zoeken naar kansen door samenwerking met organisaties in de buurt.  Het werd een win-win voor beide partijen. 
In deze workshop worden concrete tips gegeven hoe je zo’n samenwerkingsverbanden duurzaam kunt opbouwen en worden aan de hand van de kalender van Hét ontmoetingshuis concrete voorbeelden gegeven. Het werkt inspirerend en verrijkend om de vele kansen te zien die door deze samenwerking mogelijk zijn. De kernboodschap van deze workshop is: doe het niet alleen, want samen bereik je veel meer!